Fagbibliotek for småfe - Helse

 • Fluelarver på sau

  (01.07.09) Fluelarveangrep er allerede registrert på Sørvestlandet. Dette er et stort velferdsproblem for sauene og fører til mange bekymringer og ekstraarbeid for eierne. Det finnes dessverre ingen tiltak som både er effektive, enkle og uten bivirkninger. Noen tiltak vil likevel kunne redusere omfanget.

 • Koksidiose på sau

  (01.07.09) Koksidiose blir forårsaket av små encellede parasitter og er en vanlig lammesjukdom på våren. Artikkelen beskriver både symptomer på koksidiose, forebygging og eventuell behandling.

 • Korleis gje råmjølk til alle lam på ein enkel måte

  (30.04.09) Kari Mørkve Jordalen og Inge Einar Jordalen frå Vossastrand mista berre 2 lam av 341 fødte lam i 2008. Ein viktig årsak til det låge lammetapet, er at dei har funne ein rasjonell og sikker måte å gje råmjølk til alle lamma som blir født.

 • Vaksinering av sau

  (17.03.09) Når vi vaksinerer søyene før lamming, så overføres antistoffene til lammene gjennom råmelka. Lammene vil da være beskyttet med antistoffer fra råmelka i 8 til 12 uker.

 • Smittebeskyttelse

  (08.09.08) Når en skal bygge nytt fjøs er det viktig å tenke på smittebeskyttelse. Den siste tidens oppslag om forekomst av fotråte flere steder i landet viser at nye sjukdommer kan dukke opp.

 • Hjernehinnebetennelse hos sau

  (07.03.08) De fleste kjenner de klassiske symptomene til hjernehinnebetennelse hos sau. Det er imidlertid ofte nytteløst å behandle dyra, og det angis at hele 60 % dør. Derfor er det desto viktigere å kunne redusere risikoen for både enkelttilfeller og større utbrudd i flokken.

 • Utvortes parasittar hos sau

  (30.08.07) Fleire utvortes snyltarar (utøy) kan finnast i ullhamen og på huda hos sau. Desse kan føra til skade på ulla og huda, eller til meir alvorleg sjukdom.

 • På'n igjen!

  (30.08.07) Atter en gang nærmer det seg lamming, noe de fleste forhåpentligvis gleder seg til. For at folk og dyr skal ha det bra, er det igjen på tide å tenke gjennom aktuelle forebyggende tiltak.

 • Kasting og dødfødte/svakfødte lam

  (30.08.07) Etter oppgaver fra sauekontrollen skyldes om lag fjerdeparten av lammetapet at lamma er dødfødte. Kasting er mer vanlig hos både sau og geit enn hos de andre husdyra våre.