Vaksinering av sau

(17.03.09) Når vi vaksinerer søyene før lamming, så overføres antistoffene til lammene gjennom råmelka. Lammene vil da være beskyttet med antistoffer fra råmelka i 8 til 12 uker.

Av: Siv Svendsen, spesialveterinær

De viktigste sjukdommene vi vaksinerer mot er klostridieinfeksjoner. Blant disse finner vi stivkrampe og pulpanyre. Disse sjukdommene er ikke mulig å behandle, derfor vaksinerer vi sauene slik at de danner antistoffer mot disse sjukdommene.

Det finnes også vaksiner som virker både mot pasteurella og klostridieinfeksjoner. Pasteurellabakterien kan gi luftveislidelser og blodforgiftning. Det finnes forskjellige typer av pasteurellabakterier og det er ikke alltid at vaksinen virker like godt.

Det er viktig å vaksinere i rett tid i forhold til alder og drektighet. Vaksinasjonen bør foregå i rolige former. Husk at i tillegg til å vaksinere søyene så bør en også vaksinere værlam og værer som skal brukes i avl.

Tidspunkt
På våren bør en velge tidspunkt slik at flest mulig søyer vaksineres 2 til 6 uker før forventet lamming. Avtal med din veterinær når det passer å vaksinere flokken i forhold til middel lammedato.

På høsten bør alle påsettlam vaksineres. En annen variant er å vaksinere disse på vinteren ca 6 uker før ”vårvaksineringen”. Vaksinering av fôringslam på høsten er aktuelt dersom de får sterk og intensiv fôring, dvs. frodige beiter eller mye kraftfôr.

Drektige søyer
Drektige søyer bør vaksineres 2 til 6 uker før forventet lamming.