På'n igjen!

Lamming:

(30.08.07) Atter en gang nærmer det seg lamming, noe de fleste forhåpentligvis gleder seg til. For at folk og dyr skal ha det bra, er det igjen på tide å tenke gjennom aktuelle forebyggende tiltak.

Av: Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau

Hva kan gjøres for å sikre at flest mulig lam
spretter sunne og friske gjennom de første
kritiske ukene av sine liv?

En grunnregel for all håndtering av søyer før lamming er å være skånsom. Enten det er klipping eller vaksinering så bør håndteringen være varsom og rolig for å unngå stress og skade. Søyene går fra naturens side gjennom en periode med redusert immunforsvar før og etter lamming, unødig tilleggsbelastning bør derfor unngås. For å redusere forekomst av ketose, melkefeber og lammingsvansker er det viktig at søyene er i riktig hold og i god form. Holdvurdering, sortering og tilpasset fôring er derfor viktig. En tur ut i sola gir både mosjon og D-vitaminer som beskytter mot melkefeber.

Vaksinering
For å sikre de nyfødte beskyttelse mot pulpanyre, stivkrampe m.m. er det nødvendig å vaksinere søyene før lamming. Nøyaktig tidspunkt for vaksinering avhenger av hvilken vaksine som brukes. Førstegangsfødende trenger en grunnvaksinering med 2 doser med minimum 6 uker i mellom for å produsere nok antistoffer. Diskuter dette med din lokale veterinær.

Parasittbehandling
Mange behandler søyer og livlam mot innvollsparasitter ved innsett. Da er det ikke nødvending med behandling verken før lamming eller ved utslipp. Dersom dette ikke ble gjort, anbefales det å behandle alle ca. 2-3 uker før lamming. Da slipper en sjukdom og belastning på søyene når de er på det mest sårbare. Søyer er relativt immune mot parasitter, men kan bli sjuke rundt lamming pga det reduserte immunforsvaret. Samtidig er det viktig at søyene ikke smitter ned beitet til lammene. Når det gjelder valg av preparat og hyppighet av behandling lønner det seg å ta en prat med den lokale dyrlegen. En kartlegging av smittepresset vha. eggtellinger gir grunnlag for å velge riktig behandlingsstrategi i hver enkelt flokk. Resistens er et økende problem som må tas på alvor.

Lamming
Bruk hansker og glidemiddel når fødselshjelp er påkrevd. Grønnsåpe og andre såper er basiske og har ingenting i fødselsveiene å gjøre! De forstyrrer bakteriemiljøet og virker irriterende på slimhinnene. Hanskene beskytter søya mot infeksjoner og hjelperen mot allergi og infeksjoner. Særlig ved kasting er det viktig å beskytte seg selv mot infeksjoner på hendene. Gravide bør ikke yte hjelp ved kasting da både parasitten toksoplasma og listeriabakteriene kan gi aborter hos mennesker.

Enkelte produsenter opplever at uvanlig mange lam dør under og rett etter fødsel. Vi vet ikke helt årsaken til dette, men i årets Helseutskrift har vi laget en ny rapport som viser dødeligheten hos henholdsvis enklinger, tvillinger, trillinger og firlinger både på landsbasis og i egen flokk.

Råmelk
Lam fødes uten antistoffer og er avhengig av å få disse gjennom råmelka. Rikelige mengder raskt etter fødsel beskytter mot infeksjoner og nedkjøling. Lam bør helst få sitt første måltid umiddelbart, senest 4 timer etter lamming. Totalt er behovet for et 5 kilos lam rundt 1 liter råmelk første levedøgn. Råmelka er svært energirik, og uten råmelk vil ikke lammene klare å holde oppe kroppstemperaturen. Råmelka inneholder viktige vitaminer, avføringsmiddel og også hormoner som er nødvendige for utvikling av tarmen. Lam som ikke får i seg råmelk på egen hånd, kan med fordel få ett mål via sonde og trenger eventuelt ekstra oppfølging. På lengre sikt bør vi avle mer på dyr som gir robust og livskraftig avkom.