Fagbibliotek for småfe - Helse

 • Råmelk – viktig for lammene

  (Sist endret 07.03.23) Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen.

 • Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

  (Siste endret 01.03.24) Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming.

 • Mindre lammetap

  (21.01.10, endret 29.02.24) Dette temaheftet har som mål å gi kunnskap om hvordan en kan redusere lammetapet fra fødsel og til lamma slippes på sommerbeite. Om lag halvparten av det totale lammetapet skjer i denne perioden.

 • Hvordan få friske og livskraftige lam

  (Oppdatert 01.03.22) Lamminga er en av de mest spennende og samtidig mest kritiske periodene i saueåret. Det viser seg at lammetapet rundt fødsel utgjør en stor del av det totale tapet.

 • Liv laga – lamming og fødselshjelp

  (Oppdatert 01.03.22) Perioden under og i de første dagene rett etter lamming er den mest kritiske fasen i et lams liv. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest.

 • Kan vi unngå besetningsutbrudd av leddbetennelse hos lam?

  (16.03.21) Utover 2000-tallet var det en positiv stemning i sauenæringa, - det var underdekning på saue- og lammekjøtt og kjøttprisene steg. Dette førte til nyetableringer og utvidelser og modernisering av driftsapparatet hos mange bønder. Dyretallet økte og det ble flere store besetninger.