Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (14.10.22) Prisen til bonde på sau og ungsau går opp med kr. 4,00 pr kg fra mandag 17. oktober grunnet innføring av effektivitetstillegg og økt grunntilskudd. Effektivitetstillegget som utgjør kr. 3,00 pr kg vil stå i 4 uker, tom uke 45. Grunntilskuddet for vær settes til kr. 0 fra denne uken.

 • Fremdriftsplan for løsninger i nye Min Side

  (Oppdatert 28.09.22) Nye Min side ble lansert 16. august med innmeldingsløsning for småfe som første del, deretter innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr nå i slutten av september. Flere team jobber fortløpende med å få på plass løsninger og tjenester til hjelp for deg som eier og leverandør.

 • Nye rådgjevarar på småfe i Nortura

  (22.09.22) Innlandet har fått to nye rådgjevarar på småfe. Arild Fallingen er tilsett som vikar for Eirin Sveahaugen, og Knut Evensen i 50 % stilling i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen.

 • Nortura justerer ned slaktetrekket på småfe

  (08.09.22) Etter en helhetsvurdering har Nortura valgt å justere ned det varslede slaktetrekket på sau og lam fra henholdsvis 48 øre for sau/ungsau/vær og 55 øre for lam, til 29 øre for begge kategorier.

 • Ny innmeldingsløsning for småfe

  (Oppdatert 02.09.22) Tirsdag 16. august lanseres en ny innmeldingsløsning for småfe som blir første del av nye Min side. Det er kun innmelding av småfe som er i den første versjonen som lanseres nå.

 • Økte priser på ull fra september

  (26.08.22) Fra mandag 29. august øker Norilia prisene på ull for klassene A1, B1, C1, C1S og F1P. Rundt 1/3 av all ull levert inn til Nortura og Norilia sine ullstasjoner, selges nå til norske kunder. Tett samarbeid med kunder for å dekke deres behov på best mulig måte har gitt økt verdiskapning. Dette kommer nå produsentene til gode.

 • Først ute med innmelding i ny løsning

  (17.08.22) Tirsdag 16. august ble nye Min side med innmeldingsløsning for småfe lansert. Løsningen ble koblet opp kl. 16 på ettermiddagen. Med tilpasninger på medlemssidene ble informasjon om at løsningen var på plass sendt ut på sms til småfeprodusentene kl. 16:26. Ett minutt senere var første innmelding registrert!

 • Lammesesongen 2022 – Godt sal og tomme reguleringslager

  (06.07.22) Frå utgangen av fjoråret og hittil i år har reguleringslagra vore tomme for både sau og lam. Samstundes har det vore nok heile slakt og stykkingsdelar på industrien sine eigne lager, slik at ein har unngått import utover kvoteimporten. Det er med andre ord god marknadsbalanse på både sau og lam for tida.