Smågrisnotering Nortura

(Sist endret 01.04.24) Smågrisprisen settes ned med kr 20,- pr stk fra mandag 1. januar, salgspris for helsegris ved 25 kg blir da kr 1050,- pr stk.

Nortura smågris
Smågrisnotering nr. 1/2024 - gjeldende fra 1. januar, vilkår gjeldende fra 1. april:

Sats

Salgspris* - Helsegris ved 25 kg:

kr. 1050,-

Salgspris - Helsegris ved 20 kg:

kr. 975,-

Tillegg pr kg. fra 25 til 35 kg

kr. 15,-

Generelt tillegg pr stk.

kr. 55,-

SPF-tillegg pr stk., sats på kr. 35,- blir viderefakturert kjøper

kr. 55,-

Puljetillegg

Puljetillegg for smågris, sats opp til kr 45,- blir viderefakturert kjøper

50-74 stk: kr 20,-
75-99 stk: kr 30,-
100-124 stk: kr 45,-
125-149 stk: kr 55,-
150-174 stk: kr 65,-
175-199 stk: kr 70,-
200-225 stk: kr 75,-
fra 225 stk: kr 90,-

Kvantumstillegg

Kvantumstillegget utbetales på grunnlag av antall leverte dyr per år (satsen gjelder årskvantum og livdyr inngår som grunnlag for beregning).

300-999 stk: kr 5,-
1000-1199 stk: kr 10,-
1200-1399 stk: kr 14,-
1400-1599 stk: kr 23,-
1600-1799 stk: kr 28,-
1800-1999 stk: kr 35,-
2000-2199 stk: kr 40,-
2200-2499 stk: kr 40,-
2500-2999 stk: kr 45,-
3000-3999 stk: kr 60,-
fra 4000 stk: kr 70,-

Standardgris, trekk pr stk

kr. 90,-

Trekk pr kg, fra 25 til 20 kg

kr. 15,-

Trekk pr kg, under 20 kg

kr. 50,-

Trekk for immunkastrert duroc (VAK-gris) 

kr. 120,-

Trekk for immunkastrert landsvin/foredling (VAK-gris) 

kr. 100,-

Trekk for immunkastrert helsegris (VAK-gris) 

kr. 80,-

Trekk for kort grodd hale

kr. 240,-

Trekk for brokk

kr. 240,-

Trekk for byller

kr. 240,-

Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling. 
 
* For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr. 150,- per smågris!
  • Det blir ikke gitt tillegg for vekter over 35 kg, med mindre det foreligger fast avtale mellom kjøper og selger.
  • I prisnoteringa ligg det inne kr 10,- for kompensasjon til smågrisprodusenten for veterinær kastrering av smågrisen. Denne kompensasjonen er slaktegrisprodusenten sin del av kostnaden ved veterinær kastrering av smågris.
  • Formidling av smågris med kort hale, brokk eller byller skal skje i forståelse mellom selger og kjøper.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår (krever innlogging):

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning 

 

Smågrisprisen

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter. 

Til hjelp i disse vurderingene bruker vi en beregningsmodell – smågrismodellen, som er et verktøy for å kunne sette mest mulig riktig pris på smågrisen. I modellen tas det utgangspunkt i dekningsbidrag for slaktegris- og smågrisproduksjon.

Effektivitetstall hentes fra DB prognosen til Norsvin, avregningspriser og tillegg fra Nortura og fôrpriser fås fra Norsvin og er inkl. frakt og rabatter. Det er FK Agri sine priser som er grunnlaget. Utgangspunktet er avregningsprisen i klasse S, korrigert for naturlig variasjon innen en pulje, Klasse E u/hl skåldet for purke og klasse E ingen tillegg i kjøttprosent for purkeslakt som blir klassifisert som slaktegris. Byggekostnadene fås fra Norsvin og renten som benyttes hentes fra BFJ "Totalkalkylen for jordbruket". Det tas utg.pkt i nybygg. For både slaktegrisproduksjonen og smågrisproduksjonen er det tatt utgangspunkt i full konsesjon når det kommer til arbeidsforbruk i timer.

Smågrisprisen blir fulgt opp gjennom året og endret ved endrede forutsetninger. For eksempel ved endring i avregningsprisen for slaktegrisen, økning i kraftfôrkostnader eller endring i andre faktorer i modellen.

En utfordring med smågrisprisen er at smågrisen blir kjøpt ca. 12 uker før den blir slaktet og slaktegrisprodusenten får inntekt på grisen. Dette gir utfordringer med endringer som ikke kan forutsees 12 uker før. Dermed hender det at endringen i smågrisprisen gjøres samtidig med endring i avregningsprisen for slaktegrisen. For å ha en modell som er håndterbar må vi benytte oss av en gjennomsnittlig tilvekst, noen produsenter vil ha raskere tilvekst og andre vil ha lengre tilvekst. Over tid vil dette imidlertid jevne seg ut med tanke på når prisendringer skjer.