Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Merking av slaktegris – gris uten klubbemerke vil kasseres på slakteriet

  (Sist endret 26.02.24) Det er svært viktig at gris som sendes til slakt er riktig og tydelig merket. Merking av gris skal gjøres for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte ihht til MKI (Matkjedeinformasjon). Gris uten klubbemerke er vanskelig å identifisere sikkert, og fra og med uke 10 (4. mars) vil Mattilsynet kassere gris uten klubbemerke/tatovering på slakteriet.

 • Livdyr kjøresedler og utleveringssedler på epost

  (16.02.24) Fra i dag fredag 16. februar får du som selger- eller kjøper livdyr fra oss, kjøreseddel eller utleveringsseddel automatisk tilsendt på epost. Vi har brukt litt tid på å få på plass dette i ny løsning, og vi håper at det vil bli tatt godt imot.

 • Grisene trives best i større flokker, viser forskningsprosjektet Griseløftet

  (01.02.24) I Norge har det vært mer fokus på smågrisproduksjonen og purkenes velferd enn slaktegrisens behov. Dette ønsket Nortura, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin R&D, Fjøssystemer, sammen med FoU-partner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), å gjøre noe med. Målet har vært å skaffe kunnskap og utvikle verktøy som fremmer dyrevelferden til slaktegrisen.

 • Livdyrmarkedet per januar 2024

  (26.01.24) Balanse på fôringsdyr, økende underskudd avlsdyr melk. – Ikke uventa gir fokus på å øke melkeproduksjon et underskudd av drektige og lakterende kvige/ku i hele landet, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

 • Merking av smågris

  (Sist oppdatert 16.01.24) De aller fleste er svært flinke til å merke dyra sine, men innimellom trenger vi allikevel å minne om at all smågris som omsettes skal være merket.

 • Nyttårsbrev fra Nortura Team Gris

  (05.01.24) Kjære alle svineprodusenter. Det var stor etterspørsel etter gris før jul, og vi er glade for alle som har bidratt når vi har bedt om tidligere levering for å dekke behovet for fersk gris. Så vil vi også takke for fantastisk innsats både mtp reduserte vekter og redusert påsett av purker, det må til for å få ned lageret og for å komme i en bedre situasjon for 2024 enn utgangen av 2023.

 • Lavere vekter er viktig for å sikre markedsbalanse i 2024

  (24.10.23) Fra mandag 1. januar reduseres prisen på gris over 87 kg, dette gjøres for å få bedre markedsbalansen i 2024. Det er svært viktig at alle produsenter følger opp med lavere vekter for at markedet raskest mulig skal komme i balanse.