Kjersti er rådgiver for storfe og småfe i Østerdalen.