Eirin er rådgiver for småfe Gudbrandsdalen og for storfe i områdene storfe Skjåk, Lom og Vågå.