Skjema slakting av fjørfe

(Sist endret 14.05.20) Her finnes Egenerklæringsskjema, Salmonella - fjørfe - slaktefjørfe og Campylobacter - fjørfe - besetningsprøver for utfylling for de som skal slakte fjørfe.

Egenerklæringsskjema slakting av fjørfe

Skjema er for nedlasting og er i excelformat:

» Egenerklæringsskjema slakting av fjørfe, xls. 106 kb


Salmonella – fjørfe – slaktefjørfe

Skjema er for nedlasting og er i wordformat:

» Salmonella – fjørfe – slaktefjørfe 2019, docx. 135 kb


Campylobacter – fjørfe - besetningsprøver

Skjema er for nedlasting og er i pdf:

» Campylobacter – fjørfe - besetningsprøver, pdf. 488 kb


Veiledning prøveinnsendelse – Campylobacter 2020

Pakken bestilles på utstyrsbestilling@vetinst.no av slakteriet/rugeriet og inneholder:

  • 10 bomullsvabre
  • 1 Sterilinrør 30 ml
  • Innsendelsesskjema med prøvetakingsveiledning
  • Innsendelseskonvolutt.
  • Returetikett NB! Nytt i år at konvoluttene ikke er ferdig frankert, produsenten må lime på returetiketten som legges ved prøvetakingsutstyret!

Slakteriet/rugeriet sender pakkene ut til produsentene.

Prøvene undersøkes for Campylobacter hos Veterinærinstituttet Oslo/Ås (omadressering ved flytting vil gå automatisk).

Prøveuttak og utfylling av innsendelsesskjema
Les veiledningen nøye og fyll ut alle feltene i innsendelsesskjemaet.

Pakking og forsendelse
Prøvene og innsendelsesskjemaet legges i den tilsendte konvolutten som påklistres returetiketten og sendes inn som Bedriftspakke Ekspress via posten Bring, med innsendelsestid 1- 2 virkedager. Se tabell med slaktedag og prøvetakingsdag i innsendelsesskjemaet.

For alle typer bedriftspakker er det veldig viktig at de leveres på postkontor/post i butikk! (Legges de i vanlig rød postkasse går de med vanlig post og kan ta lenger tid.)
Husk å sjekke innleveringsfrister på det lokale postkontor/post i butikk.
Alle innsendelsene vil på denne måten faktureres Veterinærinstituttet som har inngått en avtale med posten Bring. 

Kontakt
Vi svarer gjerne på spørsmål rundt prøveuttak og forsendelse. 
Ta kontakt med Veterinærinstituttet Oslo/Ås, tlf. 482 79 436