Dyrevelferdsprogram slaktekylling

Dyrevelferdsprogram slaktekylling ble iverksatt 1. juli 2013 og er obligatorisk for alle som har slaktekyllingproduksjon med dyretetthet over 25 kg/m2.

Kylling

Programmet er forskriftsfestet i Forskrift for hold av høns og kalkun.

Programmet inkluderer krav om daglig registrering av produksjonsdata og velferdsregistreringer på gården, som antall dyr innsatt, daglig dødelighet, årsaker til dødelighet, luftkvalitet og andre hendelser knyttet til dyrehelse og dyrevelferd. I tillegg kommer registreringer knyttet til plukking og transport samt slakteriregistreringer som vingebrudd og kassasjonsårsaker.

Alle flokker blir bedømt for tråputer, og tråputeskader over definerte nivåer gjør at bonden får lavere tetthet i påfølgende innsett. Alle kyllingbønder skal ha minst to årlige helseovervåkningsbesøk av veterinær og ekstern KSL-revisjon minst hvert tredje år.

» Innsatte kyllinger per kvadratmeter, Nortura (excel)

Artikler:

  • Snart 1. juli – oppsummering av de nye kravene

    (10.06.13) Vi har tidligere skrevet artikler om nye forskriftskrav og nytt Dyrevelferdsprogram slaktekylling. Noen av kravene har allerede trådt i kraft, mens hoveddelen av kravene gjøres gjeldende fra 1. juli.

  • "Tråputetrappa"

    (15.05.13) Vi har tidligere skrevet artikkelen "Dyrevelferdsprogram slaktekylling: Hva må du ha på plass til 1. juli?" om hva du som slaktekyllingprodusent må ha på plass når de nye endringene i Forskrift om hold av høns og kalkun og Dyrevelferdsprogram slaktekylling trer i kraft. Nå vil vi fortelle mer om "tråputetrappa", det vil si om hvordan tillatt dyretetthet i det enkelte hus vil bli bestemt utfra oppnådde tråputeresultater.

  • Hva må du ha på plass til 1. juli?

    (15.04.13) 1. juli 2013 trer nye endringer i Forskrift om hold av høns og kalkun i kraft, som følge av implementering av EUs rådsdirektiv 2007/43/EF om minimumsbestemmelser for beskyttelse av slaktekylling, det såkalte "slaktekyllingdirektivet".