• Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (19.05.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett. Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris.

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (06.05.22) Fra mandag 9. mai økes avregningsprisen for kylling og kalkun med henholdsvis kr. 0,70 og 0,80 pr kg, samt livdyr fjørfe og rugeegg. Dette er første ledd i opptrappingsplan for priser som er meldt fra 4. juli.

 • Trinnvis opptrapping av prisøkningene

  (05.05.22) Den 20. april informerte vi om prisøkninger fra 4. juli, og at økningene er så store at økningen av avregningsprisene vil bli gjennomført i flere trinn. Det er nå vedtatt at opptrappingen gjennomføres i 5 trinn; 9. mai, 6. juni, 4. juli, 8. august og 29. august, med balanseringspunkt 4. juli.

 • Nortura øker avregningsprisen på fjørfekjøtt

  (20.04.22) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings– og livdyrpriser fra 4. juli 2022. Prisøkningene er historisk høye og viser at Nortura tar et tydelig ansvar for produsent-økonomien i verdikjedene for kylling og kalkun. Vi legger til grunn at det norske markedet også i framtiden skal forsynes med mat fra den norske bonden.

 • Siste prisendring og prisprognose egg

  (25.02.22) Fra mandag 28. februar økes avregningsprisen for egg med kr. 1,00 pr kg. Endringen er grunnet økt engrospris som følge av ekstraordinær økning av PGE.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

  (Oppdatert 02.02.22) Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022. Konsernstyret vedtok 1. februar 2022 en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

 • Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  (Sist endret 10.12.21) Konsernstyret har vedtatt å avvikle kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun med virkning fra 31. desember 2021.

 • Avtaler egg

  (Sist oppdatert 01.10.21) Under finner du de ulike avtalene for eggproduksjonene i Nortura.

 • Kvantumstillegg egg

  (Sist endret 16.06.15) Ut fra forventa innveiing i året blir det for hver eggprodusent beregnet en a konto-sats for kvantumstillegg per kilo, som utbetales fortløpende sammen med øvrig eggavregning.