Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Prognose 2022 per mai – Økende og stort overskudd av egg

  (11.05.22) Den oppdaterte prognosen viser et stort og økende overskudd av egg på grunn av svakere salg enn forventet. For kjøtt forventes det god markedsbalanse og det er relativt små endringer fra siste prognose. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp. I prognosen for salget er det lagt inn anslag fra UDI på ukrainske flyktninger til Norge.

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (06.05.22) Fra mandag 9. mai økes avregningsprisen for kylling og kalkun med henholdsvis kr. 0,70 og 0,80 pr kg, samt livdyr fjørfe og rugeegg. Dette er første ledd i opptrappingsplan for priser som er meldt fra 4. juli.

 • Nortura øker avregningsprisen på fjørfekjøtt

  (20.04.22) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings– og livdyrpriser fra 4. juli 2022. Prisøkningene er historisk høye og viser at Nortura tar et tydelig ansvar for produsent-økonomien i verdikjedene for kylling og kalkun. Vi legger til grunn at det norske markedet også i framtiden skal forsynes med mat fra den norske bonden.

 • Nortura og Ytterøykylling sammen om nytt slakteri i Trøndelag

  (16.03.22) Nortura og Ytterøykylling har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt moderne slakteri for kylling på Røra i Trøndelag. Slakteriet vil øke konkurransekraften for begge selskaper gjennom kortere transporttid, økt effektivitet og reduserte slaktekostnader.

 • Fjørfeskolen med kurs for kyllingprodusenter

  (08.03.22) Fjørfeskolen arrangerer i uke 42 og 47 2022 nytt kyllingkurs. Kurset er godkjent av Mattilsynet i henhold til kompetansekravet i Forskrift om høns og kalkun og tilsvarende kompetansekrav om dyrehelse i Dyrehelseforskriften. Kurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger. Kurset arrangeres denne gangen på et flott gårdsbruk i Sørum, to mil fra Gardermoen.

 • Eggkontrollen - hva nå?

  (04.03.22) Dataangrepet mot Nortura rett før jul førte til at Min Side for dere produsenter ble tatt ned av sikkerhetsmessige årsaker. Produksjonskontrollene for både kylling og konsumegg ligger der, samt innsettsinfo for kalkun, oppal og rugeegg.

 • Siste prisendring og prisprognose egg

  (25.02.22) Fra mandag 28. februar økes avregningsprisen for egg med kr. 1,00 pr kg. Endringen er grunnet økt engrospris som følge av ekstraordinær økning av PGE.