Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Prognosen – redusert produksjon av gris og storfe i 2024

  (15.11.23) Det er satt i verk flere tiltak for å redusere produksjonen og lagrene av storfe og gris. Engrosprisene ble redusert i august og nedgangen er videreført inn i 2024 for å bidra til økt salg. I tillegg er prisene på varer fra reguleringslager satt ned. For egg er det behov for noe økt produksjon.

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (05.07.23) Avregningsprisen for kalkun gikk opp med kr 0,39 pr kg, og kylling med kr 0,19 pr kg fra mandag 3. juli, dette som følge av økt engrospris, samt økt trekk på forskningsavgift. Endringer ellers henvises til nyhetsbrev hvitt kjøtt per 24. mai.

 • Nortura endrer produsent- og industristrukturen på kylling

  (29.06.23) Nortura har vedtatt en omstillingsplan for industri- og produsentstrukturen for kylling. Planen innebærer at Nortura ønsker å tre ut av avtalen med Ytterøykylling om bygging av et felles slakteri på Røra. Samtidig vil Nortura starte et arbeid med gradvis omstilling av kyllingprodusentene i Midt-Norge.

 • Beste resultater i 2022

  (02.06.23) Team egg ønsker å løfte frem produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura Eggkontroll i 2022.

 • Ny rådgiver i Team egg

  (01.12.22) Sverre Rædergård, som siden 2008 har vært rådgiver i Team Egg, går over i pensjonistenes rekker fra nyttår. Ny rådgiver etter Sverre er ansatt. Therese Mosti startet hos oss 1. oktober og er allerede godt etablert som rådgiver i teamet.

 • Takket for åpenhet om kyllingproduksjon

  (15.11.22) Hele Norge har i oktober kunnet følge kyllingene til Nortura-bonde Lars-Otto Grundt i Østfold på web. Live-streamen har vært banebrytende i norsk sammenheng, og nylig fikk han velfortjent takk for innsatsen.