Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Forbered deg om sommeren blir tørr

  (08.06.23) – Spesielt på Øst- og Sørlandet merkes behovet for nedbør, men vi må huske på at sesongen er lang og en redusert 1. slått kan kompenseres med en god 2. og eventuelt 3. slått. Under tørkesommeren 2018 ble det gjort mange gode erfaringer som kan brukes, sier Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe i Nortura.

 • Noen råd i siloslåtten

  (Sist oppdatert 26.05.23) Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

 • Innmelding av storfe til slakt på Min side

  (30.03.23) Fra i dag åpnes det for innmelding av storfe til slakt på Min side. Dermed er siste dyreslag over på nye Min side for innmelding av slaktedyr, all omsetning av livdyr er koblet over tidligere.

 • Endringer i Angus-avtalen

  (28.03.23) Angus-avtalen, og satsningen til Meny på god spisekvalitet er suksess, både salget og tilgangen på slakt har økt de siste år. Våre kunder ønsker både bedre forutsigbarhet og jevnere spisekvalitet på slaktene. Fra 1. april vil kravet til fettgruppe øke fra 2 + til 3 – og det blir midlertidig stans i nytegning av Angus-avtaler utenom Agro.

 • Assuranseordningen av avlsdyr storfe i Nortura utgår

  (24.02.23) – Assuranseordningen for avlsdyr melk/kjøtt utgår på grunn av at ny nettløsning for formidling av avlsdyr ikke er forenelig med ordningen i utgått løsning, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

 • Ringorm i Rogaland – endring i soner pr. januar 2023

  (Oppdatert 20.01.23) Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.