Nortura Bærekraft- og Samfunnsansvarsrapport

I Nortura legger vi mye forskjellig inn i begrepet samfunnsansvar, kanskje mer enn de fleste. Vi mener blant annet at det er vårt ansvar å sørge for god dyrevelferd, trygg og sunn mat for forbrukerne, gode arbeidsforhold for medarbeiderne våre og en mest mulig bærekraftig produksjon for miljøets skyld.

I tillegg er det vårt ansvar å forsyne hele Norge med egg og kjøtt, og sørge for at forholdet mellom tilbud og etterspørsel i egg- og kjøttmarkedet er i balanse. Se mer på nortura.no

 • Bærekraftsrapport for 2023: Husdyrenes rolle i en fremtid med klimaendringer

  (23.04.24) Nortura sin bærekraftsrapport oppsummerer vår påvirkning på klima, natur, dyrevelferd og folkehelse gjennom hele vår verdikjede. Den viser hvor langt vi har kommet, samtidig som den tydeliggjør hva vi må prioritere i årene som kommer. Rapporten for 2023 har fått et tematisk fokus på klima og ser på hvilken rolle husdyrene våre har i en fremtid med klimaendringer.

 • Livsløpsanalyser (LCA)

  (20.03.24) En livsløpsanalyse kartlegger hele livsløpet til et produkt og vil vise oss hvor i verdikjeden vår vi har våre største utslipp og avtrykk. Tall fra norsk produksjon er viktig i vårt arbeid med å forbedre produksjonen, og kutte utslipp og effektivisere der hvor det faktisk monner.

 • Ny bærekraftsrapport for 2022: Mat på naturens premisser

  (21.04.23) Norturas bærekraftrapport for 2022 er den hittil mest omfattende og åpne rapporteringen knyttet til selskapets påvirkning på bærekraft. Rapporten oppsummerer hvordan Nortura påvirker klimaforandringer, naturmangfold, dyrevelferd og folkehelse gjennom vår verdikjede – både positivt og negativt. Den viser også hvilken rolle samvirket spiller for arbeidsplasser og lokal økonomisk vekst over hele landet.

 • Ny samfunnsrapport fra Nortura

  (25.06.21) Nå er Norturas samfunnsrapport for 2020 tilgjengelig. Rapporten viser hvordan vi jobber med bærekraft gjennom hele verdikjeden og hvor vi i 2020 iverksatte nye tiltak for å redusere klimautslipp, fase ut fossil plast i vår emballasje, redusere matsvinn og bidra til full ressursutnyttelse av våre råvarer – som er bra for miljøet og bra for lønnsomheten til den norske bonden.

 • Nortura samfunnsrapport 2019

  (16.04.20) I dag lanserer Nortura sin nye samfunnsrapport for 2019. Redusert matsvinn, mer miljøvennlig emballasje og enda flere nøkkelhullprodukter har preget året.

 • Nortura ble mer bærekraftig i 2018

  (01.04.19) Nortura publiserte mandag 25. mars sin samfunnsrapport for 2018. Den viser at vi har redusert matsvinn med 300 000 kilo og klimaavtrykk fra transport med hele 10 prosent. Helse, bærekraft og dyrevelferd har preget Norturas arbeid med samfunnsansvar og i 2018 tok vi viktige grep som skal merkes både for kloden og den enkelte forbruker.

 • Nortura Samfunnsansvarsrapport 2016

  (06.04.17) Dagens bedrifter måles ikke bare etter økonomisk bunnlinje, men også etter hvordan de opptrer i storsamfunnet, hva de betyr i lokalsamfunn de berører og hvilke fotavtrykk de setter, både sosialt og menneskelig.

 • Nortura Samfunnsansvarsrapport 2015

  (27.04.16) Avdeling for Samfunnsansvar og Trygg Mat har hatt ansvaret for utarbeidelsen av rapporten som tar for seg alle fasettene i samfunnsansvarsbegrepet - fra primærproduksjon, fabrikker og anlegg via klima- og miljøspørsmål, ernæring og folkehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, beredskap og kvalitetsarbeid til rekruttering, HMS og internasjonal solidaritet.

Relatert informasjon (ekstern)