Valgkomite Regionutvalg Midt-Norge

(21.03.22) Oppdatert etter valget våren 2022.

Verv Navn Adresse Poststed Mobiltelef
Leder Erik Gissinger   Oppdal  
Nestleder John Olav Halbostad   Høylandet  
Medlem Ole Martin Hårstad   Rennebu  
Medlem Einar Botten   Heim  
Medlem Oddveig Gikling-Bjørnå Hoåsvegen 892 6612 GRØA 99456604

» Regionutvalg Midt-Norge