Ressurser for tillitsvalgte

Som tillitsvalgt i Nortura har du tatt på deg en viktig og krevende jobb – for uten engasjerte og aktive tillitsvalgte klarer vi heller ikke å kapitalisere på samvirkemodellen.

Fra Nortura årsmøte 2019

Organisasjonslederen er den fra administrasjonen som følger opp tillitsvalgte eiere i region og krets. 

Her finner du hvem som er organisasjonsleder for hver region i Nortura SA.

I tillegg ligger det praktiske lenker i kategorien, som "oppskrift for teamsmøte", reiseregning og lenke til Organisasjonshåndboka.