Valgkomite Regionutvalg Nord-Norge

(21.03.22) Oppdatert etter valget våren 2022.

Verv Navn Adresse Poststed Mobiltelef
Leder Lena J. Steinslett Stormovegen 41 8680 TROFORS 90054212
Nestleder Bjørn Tore Søfting   Vadsø  
Medlem Frøydis Forsmo   Beiarn  
Medlem Olaf Paulsen   Herøy  
Medlem Anne-Britt Hanstad   Bardu  

» Regionutvalg Nord-Norge