Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører er valgt av årsmøtet i Nortura.


Sigurd Høyland, ordfører, fra Nærbø i Rogaland.

Valgt til ordfører i årsmøtet i 2023.

Driver med eggproduksjon fra frittgående høner. Har hatt verv som kretsleder, AU-medlem i Agro, styremedlem i Prior Eggprodukter, styremedlem i Hå Rugeri, styremedlem i Norsk Naturgjødsel. Medlem i sentral valgkomite i Nortura og medlem i fagutvalg fjørfekjøtt.

Mob: 908 71 668 - E-post


Ragnhild Sjurgard, varaordfører, fra Lom i Innlandet.

Valgt til varaordfører i årsmøtet i 2023.

Mob: 900 71 671 - E-post