Kontrollkomiteen i Nortura

Sammensetningen av kontrollkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 10. april 2024 er som følger:

Navn Adresse Telefon
Håvard Ringnes, leder Ringsakervegen 1030, 2355 Gaupen 915 50 023
Jon Egil Grøtvedt Grøtvedtveien 8, 1593 Svinndal 930 81 616
Mari Trosten Holmesund, 9845 Tana 970 60 105