Smart å være medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern med store og moderne hjørnesteinsbedrifter spredt over hele landet. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

Norturaeier
 

Bli medlem i Nortura

For å melde deg inn som ny medlem i Nortura, les gjerne våre medlemsfordeler og kontakt medlemssenteret, eller du kan fylle ut innmeldingsskjema og sende det til medlemssenteret. Se våre vedtekter for informasjon om medlemskapet.

» Innmeldingsskjema for nye medlemmer i Nortura SA, pdf 85 kb
  (NB: Medlemsnummer/leverandørnummer i skjema fylles ut av Nortura)

 

Fra fjøs til bord

Som leverandør i Nortura er du del av en verdikjede med merkevarene Gilde og Prior i sluttleddet, som er noen av de sterkeste matmerkene i Norge basert kun på norske råvarer av ypperste kvalitet.

Demokratisk styrt

Nortura er et samvirke eid og styrt av 17 100 kjøtt- og eggprodusenter over hele landet. Medlemmenes innflytelse starter på kretsnivå og går videre gjennom regionutvalgene, konsernstyret og årsmøtet, som er øverste organ i bedriften.

Stolt mattradisjon

Gilde og Prior bygger på en mer enn 100 år gammel stolt tradisjon med vekt på trygge norske råvarer av ypperste kvalitet fra den norske bonden.

Du kan være stolt av å kalle deg Nortura-bonde!

Medlemsfordeler og ordninger er gjengitt i underkategorien "Medlemsfordeler".

Har du andre spørsmål, eller er i tvil om noe, kan du også gjerne ta kontakt direkte med en av våre organisasjonsledere.


LOGO Nortura