Smart å være medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern med store og moderne hjørnesteinsbedrifter spredt over hele landet. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

Norturaeier

Bli medlem

Ønsker du å registrere deg som leverandør evt medlem i Nortura, trenger vi noe informasjon fra deg, vennligst fyll ut informasjon i skjema under.

Krav for å registreres som leverandør for leveranser slakt og ull:

  • Ditt dyrehold må være registrert hos Mattilsynet med aktiv næringskode for dyreslag.
  • Du må være registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer.
  • Du må få på plass tilknytningen av organisasjonsnummer på din eiendom for å få på plass ditt produsentnummer, dette gjøres hos ditt lokale landbrukskontor.

Registrer ditt foretak hos KSL for å slippe trekk på fremtidige slakteleveranser.

Trenger du ytterligere informasjon ta kontakt med oss på medlemsregister@nortura.no eller Medlemssenter på telefonnummer 95518400.

Innmelding/eierskifte

  • Ved eierskifte blir det sendt elektronisk utmeldingsskjema til tidligere driver.

Personalia Fornavn
Etternavn
Gateadresse
Postnummer
Poststed
E-post
Mobiltelefon

Foretaksinformasjon Bankkontonummer
Gårds/bruksnummer
Organisasjonsnummer
Juridisk navn
Produsentnummer

Medlemsskap Ønskes medlemskap i Nortura?
Skal du overdra andel?
Innmeldingskategori
Hvordan betale andel?
Type trekk
Omtrentlig dato første leveranse
Forfallsdato:
Navn forrige eier (hvis ja på overdra andel)
Medlemsnummer forrige eier (hvis ja på overdra andel)

Dyrehold Dyrehold: Småfe
Småfe:
Nybruker småfe
År for beregning nybrukerbonus småfe:
Medlem i lammering?
Navn på lammering
Medlem i sau og geit lag?
Navn på sau og geit lag
Samdrift småfe?:
Andel samdrift småfe:
Navn ny bruker - samdrift småfe:
Dyrehold: Storfe
Storfe:
Nybruker storfe:
År for beregning nybrukerbonus storfe:
Melk og/eller ammeku:
Samdrift storfe?:
Navn ny bruker - samdrift storfe:
Andel samdrift storfe:
Dyrehold: Gris
Gris:
Nybruker gris:
År for beregning nybrukerbonus gris:
Smågris eller slaktegris?:
Samdrift gris?:
Navn ny bruker - samdrift gris:
Andel samdrift gris:
Marker her dersom du har egg og/eller fjørfekjøtt:
Egg:
Fjørfekjøtt:
 

 

Utmelding

Relatert informasjon