Leveringsvilkår

Logo dyreslag

Krav for leveranser, avgifter og tilskudd, betingelser på låneinnskudd mm. Felles leveringsvilkår med pristillegg ligger i Leveringsvilkår lukket. Gjeldende leveringsvilkår for økologisk- og spesialvarestrømmer, alle dyreslag ligger under Priser/vilkår på dyreslagene.

 • Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  (04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 31.12.21) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 01.06.21) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning.

 • Kostnader returslakt

  (Sist endret 29.01.21) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk.

 • Driftskreditt

  (Sist endret 06.01.21) Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning.

 • Avliving av hest

  (30.11.20) Nortura kan bistå medlemmer med avliving av hest hjemme på gården eller på nærmeste slakteri. Medlemmet må selv transportere hest inn til slakteriet.

 • Endringer i tilleggsytelser og avregningspriser

  (18.01.18) Som informert om i Eierbrevet torsdag 18. januar så har styret for å komme forsvarlig i mål med budsjettet for 2018 gjort noen justeringer og nedtrekk i tilleggsytelsene og avregningsprisene. Belastningen på de ulike dyreslagene er fordelt så rettferdig som mulig, basert på dyreslagenes omsetning.