Nytt fra regionutvalg Innlandet

Her finner du informasjon fra regionutvalget, som referater, notater eller annen aktuell informasjon til medlemmer i kretsene.

Kontaktperson: Eli Berven, organisasjonsleder

2024

Protokoll fra RU møte 20.03.24, pdf. 264 kb

Alle protokoller Kretsmøter Innlandet 2024, pdf. 6 MB

Innstilling fra valgkomiteen RU Innlandet 2024, pdf. 120 kb

2023

Protokoll fra RU Innlandet møte 13.-14 novmber 2023, pdf. 320 kb

Alle protokoller kretsmøte Innlandet 2023, pdf. 8 738 kb

Protokoll fra RU Innlandet møte 21. mars 2023, pdf. 208 kb

Innstilling fra valgkomie i RU Innlandet 22.02, pdf. 159 kb

2022

Referat RU-møte Innlandet 15.11, pdf. 151 kb

Protokoll RU Innlandet, Scandic Hotell Lillehammer, 15.03, pdf. 240 kb

Referater fra kretsmøtene i Innlandet 2022, pdf. 4 MB

Kretsutvalg Innlandet 2022, pdf. 188 kb

Valgkomite Krets Innlandet-2022, pdf. kb

2021

Referat fra AU Møte Teams 18.11.21, pdf. 640 kb

Referat fra AU Innlandet 17.- 18. august, pdf. 475 kb

Referat RU Innlandet, 2. november, pdf. 913 kb

Protokoller kretsmøter Innlandet 2021, pdf. 215 kb

2020

Referat RU Innlandet, skypemøte, 1. apr, pdf. 693 kb

2019

» Referat felles møte i RU Øst og Innlandet, Sundvolden Hotell, 5.-6. nov, pdf. 47 kb 

» Referat RU Innlandet, Nortura Rudshøgda, 12. mars, pdf. 95 kb

2018

» Referat RU Øst, Nortura Rudshøgda, 30. oktober, pdf. 41 kb

» Referat RU Innlandet, Nortura Rudshøgda, 12. mars, pdf. 45 kb

2017

» Referat RU Innlandet, Scandic Hotell, Hafjell 14.-15. nov, pdf. 30 kb

» Referat RU Innlandet, Nortura Rudshøgda, 13. mars 2017, pdf. 18 kb

» Oppsummering medlemsmøter 2017 Innlandet, pdf 115 kb

2016

» Referat RU, Scandic Ringsaker 2. – 3. november, pdf. 34 kb

» Referat RU, Nortura Rudshøgda, 17. mars, pdf. 21 kb