Klauvskjærere

(Sist endret 01.08.22) På animalia.no er det informasjon om Norsk klauvskjærerlag (Nokl), med blant annet oversikt over aktive klauvskjærere i hele Norge.

Foto: Nina SvendsbyDet er tidligere Helsetjenesten for storfe som har hatt informasjon om klauvskjærere, Helsetjenesten for storfe er nå en del av Animalia.

» Se informasjon og blant annet oversikt over sertifiserte klauvskjærere