Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA

Reiseregningsskjema for godtgjørelse til tillitsvalgte for avtalte møter og oppdrag for Nortura SA. Reiseregninger skal leveres innen 1 måned etter avsluttet reise, og eventuelle originalbilag legges ved.

Reiseregninger sendes din organisasjonsleder for godkjenning, som videresender til utbetaling. 

Reiseregning med satser etter 10. april 2024:

Skjema for print:
Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 10.04.2024, pdf.

Sjema for utfylling direkte:
Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 10.04.2024, utfyllbar, pdf.

 

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her:

Tidligere utgaver:

2024.01-04: Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 2024, pdf.
2024.01-04: Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 2024, utfyllbar, pdf.
2023.04-12: Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 20.04.2023, pdf.
2023.04-12: Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 20.04.2023, for utfylling, pdf.