Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA

Reiseregningsskjema for godtgjørelse til tillitsvalgte for avtalte møter og oppdrag for Nortura SA. Reiseregninger skal leveres innen 1 måned etter avsluttet reise, og eventuelle originalbilag legges ved.

Reiseregninger sendes din organisasjonsleder for godkjenning, som videresender til utbetaling. 

Ny reiseregning per 18.06.2021

Skjema for print:

Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA, pdf.

Sjema for utfylling direkte:

Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA, for utfylling, pdf.

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: