Hva er nyttig for deg som ny bruker i Nortura?

Nortura skiller seg fra våre konkurrenter ved at vi eies av bønder og styres av bønder. Dette gjenspeiles også i selve formålet til Nortura: Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon på kort og lang sikt.

I en lang verdikjede som starter i fjøset og ender i butikken er det viktig at målet er det samme i alle ledd. Et selskap der produsenten av råvaren også eier og styrer både industrien og merkevarene, er den beste garantien for at det faktisk skjer.

Nyttige linker for deg som ny bruker

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr
Innmelding som medlem i Nortura/Eierskifte
Matkjedeinformasjon (MKI)
Nybrukerpakken
Profilklær i Nortura
Driftskreditt
KSL
Klimakalkulatoren
(ekstern lenke)
Psykisk helse (råd)

Hos oss får du tilbud om nybrukerpakke ut fra følgende kriterier:

  1. Ved eiendomsoverdragelse
  2. Ved oppstart av nytt dyreslag på eksisterende medlemskap
  3. Ved helt ny oppstart

Nortura – ditt samvirke

"Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning av personer som frivillig har sluttet seg sammen for å møte felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov og ønsker gjennom en demokratisk styrt virksomhet som de eier i fellesskap." 

Nortura SA er en samvirkebedrift med formålet å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon. Det er viktig med engasjement og bedriften er tjent med engasjerte eiere.

Under kategorien eierorganisering vil du se hvordan strukturen i medlemsdemokratiet er bygt opp fra sentralt via region og krets.

Eierorganisering
Medlemskapital og andelskapital
Organisasjonshåndbok (for tillitsvalgte eiere)
Vedtekter

Hva sier vi om Norturabondet utad? 
Du finner Nortura-bonden over hele Norge, se mer på nortura.no.

Hverdagssamvirke i praksis

Vi hjelper deg i hverdagen! Innmelding av slakt kan du enklest gjøre på Min side, men Nortura Medlemssenter er til for å bistå deg med det du ønsker, og kobler deg videre til rådgiver eller den som kan hjelpe deg videre.

Se mer om løsningene i Min side og hvordan du melder inn slakt og livdyr, eller bestiller livdyr.

Logg inn på Min side
Innmeldingsfrister
 (vanlig innmelding/avtale)
Priser og vilkår (våre leveringsvilkår er pt ikke tilgjengelig på åpent nettverk)
Forklaring på slakteoppgjør (avregning)
Klassifisering
Retur (retur av slakt til egen husholdning)
Nisje (eget slakt for videresalg)
Ansvar ved transport av dyr
Registrer deg på Landbrukets Dataflyt
Medlemssenter
Nødslakt
Kadaverhenting
Eggpakkeri og fjørfeslakteri
Medlemsbutikk
Klauvskjæring
Saueklipping

Rådgiving og kontaktpersoner

Her finner du en oversikt over alle kontaktpersoner i Nortura Medlem, ut over medlemssenter. Du kan sortere på dyreslag og område, eller bruk linkene under for direkte til ditt dyreslag.

Rådgiving gris
Kontaktpersoner gris
Rådgiving storfe
Kontaktpersoner storfe
Rådgiving småfe
Kontaktpersoner småfe
Rådgiving egg og fjørfekjøtt
Kontaktpersoner egg og fjørfekjøtt

 

Gjør deg kjent med nettsiden

Eli Berven, nybrukerkoordinator i NorturaLenkene over er samlet for å gi deg en rask innføring i de viktigste tingene, men bruk gjerne søk om du ikke finner det du er ute etter. Se også på dyreslagsidene (avtaler storfe, merking etc.).

Så er vi dessverre i den situasjonen etter dataangrepet før jul i 2021 at noen "lukkede områder" ikke er tilgjengelig (som bl.a. fagstoff og leveringsvilkår).

Kontakt din rådgiver, eller medlemssenter dersom du har flere spørsmål.

Eli Berven, nybrukerkoordinator i Nortura