• Avregningspriser gris - vilkår gris

  (01.12.23) Fra mandag 4. desember settes prisen på gris fra 87 til 90 kg ned med kr 0,60 per kg, gris fra 90 til 93 kg settes ned med kr 1,20 per kg, gris fra 93 til 97 kg settes ned med kr 1,60 per kg, gris fra 97 til 100 kg settes ned med kr 1,20 per kg og gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 1,30 per kg.

 • Avregningspriser egg

  (02.10.23) Tillegg for trivselstiltak til frittgående høner økes med 10 øre til 50 øre per kilo egg fra mandag 2. oktober.

 • Avregningspriser høns

  (12.04.23) Avregningsprisen for høns går ned med kr 0,20 pr kg fra mandag 10. april. Grunnen er som orientert om i Eierbrev den 28. mars at konsernstyret har vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr kg slakt og 10 øre pr kg egg fra 10. april.

 • Avliving høns

  (30.12.20) Satsen for levering av utrangerte høner til Biosirk øker med kr 1,- til kr 2,50 per avliva høne fra 4. januar. For produsentene i Nord-Norge holdes satsen uendra (se egen info).