Velkommen til Årsmøte i Nortura SA

Her finner du ulik informasjon som kan være til nytte for deg som årsmøteutsending i Nortura SA, som timeplan, kleskode til årsmøtemiddagen, hvor årsmøtet er, og annen informasjon som angår årsmøtet.

Du som skal delta på Årsmøtet i Nortura SA får egen innkalling til møtet. Innkallingen inneholder årsmøtepapirene som sakliste, utsendinger, vedtakssaker og innstilling til valgene.

Årsmøtet er Nortura SAs øverste myndighet

Årsmøtet sammensettes av 80 medlemsvalgte utsendinger inklusive arbeidsutvalgene i regionutvalgene samt styremedlemmene i Nortura SA, årsmøtets ordfører og varaordfører. I tillegg møter ansattvalgtes utsendinger i samsvar med vedtektenes § 13.

Se hva vedtektene sier om Årsmøtet og Årsmøtets oppgaver ( § 21 og § 22)

Årsmøteutsendinger

I tillegg er det gjester fra andre organisasjoner, ungdomsutvalget, myndigheter, presse og adm/ledelse i Nortura SA.

Hvor er årsmøtet?

Årsmøtet er 9.-10. april 2024 på Thon Hotel Arena, adressen er Nesgata 1, 2004 Lillestrøm. Hotellet ligger ved Nova Spektrum (messeområdet) ca. 7-8 minutt gange fra togstasjonen på Lillestrøm, her finner du kart over området der hotellet er merket.

Årsmøtet er i Sal Nord-Norge i 1. etg av hotellet. 

Lunsj og møterom er i 2. etg av hotellet.

Reisebestilling

Du må selv bestille din reise til og fra årsmøtet, benytt Berg Hanssen for bestilling. Kontakt din organisasjonsleder for lenke til innlogging om du ikke har fått.  Er det nødvendig med overnatting natta før årsmøtet for å rekke møtestart, må du bestille dette selv.

Overnatting fra dag 1 til dag 2 blir ordnet for alle utsendinger.

Se avsnitt om reiseregning lengre ned. 

Timeplan

Årsmøtet starter med lunsj på dag 1 og avsluttes med lunsj på dag 2. Det er satt opp en egen timeplan/kjøreplan for årsmøtet, der også pauser er satt opp. Ordfører i møtet vil minne om pausetider og når møtet starter opp igjen. Vær på plass i møterommet når pausen er over.

Sakliste

Dag 1:

Opprop

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av 2 utsendinger til å undertegne pro­tokollen sam­men med ordføreren
 3. Årsmelding for Nortura SA
 4. Regnskap for konsernet og Nortura SA, samt rapport fra kontrollkomité og revisor
 5. Disponering av årsresultat for Nortura SA
 6. Utbetaling av medlemskapital
 7. Valg av revisor for konsernet Nortura SA

Dag 2

 1. Forslag på ny eiermodell med vedtektsendringer
 2. Valg (innstilling fra valgkomiteen)
 • Styreleder
 • Styremedlemmer
 • Nestleder
 • Varamedlemmer til styret
 • Ordfører og varaordfører
 • Medlem av Kontrollkomiteen
 • Leder i kontrollkomiteen
 • Varamedlem til kontrollkomiteen
 • Medlemmer i valgkomiteen
 • Leder og nestleder i valgkomiteen
 • Varamedlemmer til valgkomiteen
 1.  Fastsettelse av godtgjørelse

Årsmøtedebatten

Taletid per delegat er på 3 minutter under paneldebatten, replikker er på 1 minutt. Det er viktig i forhold til at alle som ønsker får taletid og at tidsplanen holdes, at alle respekterer oppsatt tid. Forbered ditt innlegg slik at taletiden holdes. Ordstyrer vil varsle når det er et halvt minutt igjen av taletiden, og når taletiden er brukt.

 • Du tegner deg til innlegg når ordfører i årsmøtet åpner paneldebatten, og underveis når ordfører åpner for det. Løft opp ditt delegatnummer.
 • Du tegner deg til replikk ved å løfte opp delegatnummeret ditt og ha to fingre foran, replikk må tegnes før innlegget blir avsluttet.
 • Hvis du ønsker å mene noe om hvordan møtet gjennomføres kan du ta ordet til dagsorden. Løft opp ditt delegatnummer og legg den andre hånden over arket slik at det formes som en T.

Skal du vise en presentasjon under ditt innlegg er det viktig at den leveres på minnepenn til teknisk støtte i salen, eller at du sender den inn på forhånd.

Debattinnlegg svares ut underveis.

Årsmøtemiddagen

Årsmøtemiddagen er en festmiddag der alle kler seg fint. Det er ingen krav om kleskode, men praktis er stort sett dresskledde menn og flotte kvinner i kjole eller festantrekk. Årsmøtemiddagen er i samme sal som selve møtet.

Vis respekt og bidra til å holde en hyggelig tone. Bli gjerne kjent med nye kolleger/årsmøtegjester.

Martin Selmer Paulseth representerer Innlandet i Ungdomsutvalget
Martin Selmer Paulseth som er Ungdomsutvalgets representant fra Innlandet holdt "takk for maten-talen" på årsmøtet i 2023

Valget

Valgene på de sentrale tillitsvalgte skjer elektronisk gjennom et system som heter SmartVote, og du mottar en e-post og en SMS i forkant med lenke til valget. Du bruker din egen telefon for å avgi stemme.

Valgene vil tas i rekkefølge etter innstillingen. Noen av valgene er det kun de medlemsvalgte som er stemmeberettiget på, det vil styres ved tilgang underveis.

Reiseregning

Reiseregningsskjema for godtgjørelser skal leveres innen 1 måned etter avsluttet reise, og eventuelle originalbilag legges ved, her finner du skjema og hvor den skal leveres.

Du må også sende reiseregning for bestilling gjort i Berg Hanssen.

Har du spørsmål?

Om det er noe mer du lurer på så kan du gjerne ta kontakt med en av de erfarne utsendingene om du kjenner de, eller organisasjonsleder i Nortura. Har du allergier eller behov for annen tilrettelegging, er det fint hvis du gir beskjed om dette også.

Sakspapirer printes ikke ut til Årsmøtet!

Relatert informasjon