Kontaktpersoner i Nortura Råvare og Medlem

Her finner du en komplett oversikt over kontaktpersoner i Nortura Råvare og Medlem, bruk filtreringen eller søk på navn.

Under hvert dyreslag finner du en tilsvarende oversikt med kontaktpersoner og rådgivere for dyreslaget. Nortura Medlemssenter kontakter du på tlf. 955 18 400

 • Agnete Lien Aunsmo

  Rådgiver småfe
  926 46 319
  Se e-post
 • Amalie Stäheli Studsrød

  Administrativ assistent
  415 70 419
  Se e-post
 • Ane Christophersen

  Spesialveterinær fjørfekjøtt
  907 48 627
  Se e-post
 • Annbjørg Nernæs

  Spesialveterinær gris
  977 11 682
  Se e-post
 • Annette Brede

  Rådgiver
  415 71 632
  Se e-post
 • Arild Grimeland

  Tilførselsrådgiver/inntransport
  975 22 505
  Se e-post
 • Arild Tronhus

  Livdyrformidler
  995 18 761
  Se e-post
 • Arne Roger Berg

  Livdyrformidler
  971 15 550
  Se e-post
 • Arne Undheim

  Organisasjonsleder Agro og Vest
  959 15 514
  Se e-post
 • Arne Wiggo Theodorsen

  Medlemskontakt storfekjøttkontrollen
  976 69 002
  Se e-post
 • Asgeir Skurtveit

  Leverandørkontakt Bergen (30 % stilling)
  480 48 726
  Se e-post
 • Beate Menes Didriksen

  Tilførselsleder Øst
  984 55 292
  Se e-post
 • Bengt Egil Elve

  Spesialrådgiver
  906 21 201
  Se e-post
 • Bernt Mikalsen

  Rådgiver småfe
  481 84 782
  Se e-post
 • Birger Theodorsen

  Rådgiver storfe og livdyr
  974 12 705
  Se e-post
 • Bjarte Hundvebakke

  Livdyrformidler
  416 91 693
  Se e-post
 • Brit Våga

  Fagrådgiver egg
  918 53 586
  Se e-post
 • Bruce David

  Fagsjef veterinærfag
  952 77 407
  Se e-post
 • Charlotte Mikkelsen

  Storfekjøttkontroll
  955 18 487 (ikke sms)
  Se e-post
 • Christer Andre Skreslett

  Tilførselsleder Nord
  412 42 882
  Se e-post
 • Eilen Kjørlien Mjølhus

  Rådgiver og livdyrformidler
  911 21 784
  Se e-post
 • Einar Risnes

  Leder Forretningsutvikling og digitalisering
  958 58 000
  Se e-post
 • Eirik Håvarstein

  Rådgiver gris
  913 18 847
  Se e-post
 • Eirik Kolbjørnshus

  Rådgiver småfe
  906 36 310
  Se e-post
 • Eirin Sveahaugen

  Rådgiver storfe og småfe
  971 99 421
  Se e-post
 • Eli Berven

  Organisasjonsleder Innlandet, nybrukerkoordinator
  918 29 063
  Se e-post
 • Eli Maria Stenklev

  Spesialveterinær gris / assisterende fagsjef
  979 77 252
  Se e-post
 • Elisabeth Kluften

  Spesialrådgiver og fagsjef storfe
  918 34 180
  Se e-post
 • Elisabeth Kverneland

  Spesialveterinær fjørfekjøtt
  413 15 240
  Se e-post
 • Emma Lorentsen

  Rådgiver storfe
  915 91 384
  Se e-post
 • Erling Benjaminsen

  Livdyrformidler (vikar)
  990 16 080
  Se e-post
 • Finn Avdem

  Fagsjef småfe
  971 77 659
  Se e-post
 • Frank Hermansen

  Rådgiver, tilførsel storfe
  970 19 046
  Se e-post
 • Geir Kristian Stenseth

  Livdyrformidler gris
  916 65 312
  Se e-post
 • Geir Olav Hagen

  Rådgiver storfe
  918 40 210
  Se e-post
 • Grethe Ringdal

  Rådgiver storfe og småfe
  991 59 210
  Se e-post
 • Hanne Marit Hjerpbakk

  Rådgiver gris
  902 06 083
  Se e-post
 • Hans Thorn Wittussen

  Visekonsernsjef og konserndirektør Råvare og Medlem
  900 98 381
  Se e-post
 • Harald Selsaas

  Rådgiver økonomi/tilførsel
  982 53 928
  Se e-post
 • Henning Holmøy

  Rådgiver storfe, livdyr
  482 62 565
  Se e-post
 • Herbjørn Haugland

  Livdyrformidler
  907 99 148
  Se e-post
 • Hilde Bryhn

  Fagsjef rådgiving
  915 54 261
  Se e-post
 • Hildebjørg Haugan

  Rådgiver egg
  905 16 979
  Se e-post
 • 950 20 392
  Se e-post
 • Ingeborg Ruud Olsen

  Livdyrformidler storfe (kjøttfe)
  415 28 605
  Se e-post
 • Ingeborg Ålmo

  Spesialveterinær gris
  414 37 882
  Se e-post
 • Ivar Arne Steinvik

  Tilførselsmedarbeider
  958 14 390
  Se e-post
 • Jeanette Hansen

  Spesialveterinær gris
  993 85 546
  Se e-post
 • Jenny Aske

  Livdyrformidler storfe (NRF)
  971 10 553
  Se e-post
 • Johan Kopland

  Rådgiver storfe
  415 63 091
  Se e-post
 • Johannes Nedrebø

  Rådgiver småfe
  905 71 243
  Se e-post
 • Jostein Lie

  Rådgiver fjørfekjøtt
  404 70 287
  Se e-post
 • Karin Fuglestad

  Rådgiver storfe
  480 11 629
  Se e-post
 • Karin Marie Røhne

  Leder Tilførsel og rådgiving
  905 71 098
  Se e-post
 • Karl-Torstein Torp

  Rådgiver gris
  952 76 788
  Se e-post
 • Katrine Hauso

  Storfekjøttkontroll
  476 75 411
  Se e-post
 • Kirsti Mogen

  Storfekjøttkontroll
  402 15 062
  Se e-post
 • Kjersti Norin

  Rådgiver storfe og småfe
  901 85 079
  Se e-post
 • Kristine Fosli

  Livdyrformidler
  952 86 706
  Se e-post
 • Lars Magnar Toresen Lund

  Rådgiver gris
  916 44 926
  Se e-post
 • Laura Lundgaard Jensen

  Spesialveterinær og rådgiver gris
  904 11 486
  Se e-post
 • Lillian Marstad

  Livdyrformidler
  482 51 461
  Se e-post
 • Linda Randgaard

  Spesialveterinær fjørfekjøtt
  959 21 917
  Se e-post
 • Linn Hege Engen

  Rådgiver småfe
  476 65 959
  Se e-post
 • Liv Astrid Varlo

  Rådgiver storfe og småfe, organisasjonsleder Øst
  481 92 911
  Se e-post
 • Liv Jorunn Denstadli Sagmo

  Digital kommunikasjonsrådgiver
  414 52 538
  Se e-post
 • Liv Marit Biltvedt

  Rådgiver fjørfekjøtt
  902 65 467
  Se e-post
 • Magne Trondmo

  Organisasjonsleder Midt-Norge og Nord-Norge
  991 53 290
  Se e-post
 • Mari-Janne Rasmussen

  Spesialrådgiver gris
  951 11 366
  Se e-post
 • Maria Johansson

  Veterinær egg
  479 00 427
  Se e-post
 • Mariann Vestbø Sandsgård

  Livdyrformidler
  951 38 142
  Se e-post
 • Marianne Myki

  Tilførselsleder Innlandet
  480 27 385
  Se e-post
 • Marie Nøkling

  Spesialveterinær gris
  913 30 563
  Se e-post
 • Marit Elise Smith Eidet

  Rådgiver småfe
  928 87 993
  Se e-post
 • Marit Synnøve Flintegård

  Livdyrformidler vikar Storfe
  907 25 964
  Se e-post
 • Marlene Bergerud

  Rådgiver gris
  974 74 278
  Se e-post
 • Martine Nordås

  Rådgiver fjørfekjøtt
  951 50 360
  Se e-post
 • Monika Solberg

  Sjef medlemssenter og inntransport
  901 95 513
  Se e-post
 • Morten Henriksen

  Rådgiver fjørfekjøtt
  975 87 907
  Se e-post
 • Morten Sakshaug

  Livdyrformidler storfe (kalv)
  988 81 971
  Se e-post
 • Odd Finnesand

  Livdyrsjef
  913 19 980
  Se e-post
 • Odd Magne Karlsen

  Fagsjef gris
  416 09 282
  Se e-post
 • Ola-Bjørn Haugbråten

  Tilførselssjef fjørfekjøtt
  908 52 597
  Se e-post
 • Ole Anders Fjeldberg

  Fagsjef storfe
  907 40 810
  Se e-post
 • Ove Aanestad

  Tilførselsmedarbeider Agder
  911 87 621
  Se e-post
 • Per Johan Lyse

  Tilførselsrådgiver
  470 36 006
  Se e-post
 • Per Landa

  Tilførselsleder Vest
  411 01 259
  Se e-post
 • Pia Mathilde Køteles

  Spesialveterinær fjørfekjøtt
  911 23 558
  Se e-post
 • Reidun Teigland Kristiansen

  Leder tilførsel fjørfekjøtt
  901 96 653
  Se e-post
 • Rune Gjersdal

  Livdyrformidler
  900 39 686
  Se e-post
 • Sara B. B. Asbjørnsen

  Livdyrformidler NRF
  908 57 827
  Se e-post
 • Silje L. Pynten

  Tilførselsleder Midt
  917 21 785
  Se e-post
 • Siri Kulberg Sjurseth

  Spesialveterinær fjørfekjøtt
  930 30 156
  Se e-post
 • Siv Solheim

  Spesialrådgiver gris
  971 39 675
  Se e-post
 • Skjalg Arne Hanssen

  Spesialveterinær fjørfekjøtt
  906 74 513
  Se e-post
 • Sofie Torvik

  Rådgiver storfe
  984 46 603
  Se e-post
 • Stian Espedal

  Rådgiver småfe
  979 58 151
  Se e-post
 • Svein Bjarne Sommernes

  Webredaktør
  415 28 890
  Se e-post
 • Sverre Rædergård

  Spesialrådgiver fjørfekjøtt/egg
  408 64 575
  Se e-post
 • Synnøve Gravdal

  Livdyrformidler
  958 38 119
  Se e-post
 • Synnøve Kjeserud

  Rådgiver storfe og småfe
  919 99 752
  Se e-post
 • Terje Nilsen

  Tilførselsleder Øst
  970 18 969
  Se e-post
 • Tone Aune (permisjon)

  Rådgiver storfe
  476 37 536
  Se e-post
 • Tone Beate Hansen

  Rådgiver egg
  416 00 213
  Se e-post
 • Tone Sæter

  Varestrømsrådgiver gris
  918 93 133
  Se e-post
 • Tonje Heggertveit

  Rådgiver storfe, storfekjøttkontroll
  902 84 546
  Se e-post
 • Tor Olav Brandtzæg

  Organisasjonssjef i Nortura
  952 09 851
  Se e-post
 • Tore Brandtzæg

  Rådgiver storfe
  917 15 311
  Se e-post
 • Torhild Sisjord

  Rådgiver småfe
  902 04 121
  Se e-post
 • Toril Hårdnes

  Rådgiver sau og ammegeitkontrollen
  416 31 205
  Se e-post
 • Torill Kjensmo

  Spesialveterinær fjørfekjøtt
  917 71 246
  Se e-post
 • Torill Undheim

  Livdyrformidler kjøttfe
  957 92 107
  Se e-post
 • Trine Rennan

  Rådgiver storfe (vikar)
  936 35 038
  Se e-post
 • Trond Alm

  Rådgiver storfe
  901 37 994
  Se e-post
 • Trond Pedersen

  Rådgiver egg
  908 06 486
  Se e-post
 • Vibeke Surdal

  Livdyrformidler
  957 00 856
  Se e-post
 • Øystein Bjelland

  Rådgiver Sauekontrollen
  992 56 458
  Se e-post
 • Øyvind Hebnes

  Tilførselsleder Agro
  908 28 531
  Se e-post