Nortura Innland. Oppland og Hedmark fra Ringsaker og nordover.