Regionutvalg Agro

Region Agro består av Jæren og Ryfylke, Dalane og Agder.

Arbeidsutvalg i regionutvalg Agro har følgende sammensetning
Åge Andre Brømnes

Leder

Åge Andre Brømnes, Brømnesveien 41, 4849 Arendal

Mob. 975 03 483
E-post

 

Martin Mæland

Nestleder

Martin Mæland, Kyrkjevegen 365, 4362 Vigrestad

Mob. 911 72 099
E-post

 

Lenita Salte

AU-medlem gris

Lenita Salte, Skrettinglandsvegen 60, 4360 Varhaug

Mob. 414 47 071
E-post

Caroline Høyland

AU-medlem storfe

Caroline Høyland, Knabevegen 2034, 4473 Kvinlog

Mob. 900 37 858
E-post

Maria Helliesen

AU-medlem egg

Maria Helliesen, Nordsjøvegen 1940, 4365 Nærbø

Mob. 979 73 733
E-post

Tor Halvard Mosdøl

AU-medlem småfe

Tor Halvard Mosdøl, 4754 Bykle

Mob. 992 98 390
E-post

Kirsten Kverneland

AU-medlem fjørfekjøtt

Kirsten Kverneland, Sletteigvegen 10b, 4355 Kvernaland

Mob. 977 75 839
E-post

Medlemmer i regionutvalget, pdf. 426 kb

Regionutvalgets valgkomite

Regionutvalg Agro består av følgende kretser:

 •   89 Forsand, Strand og Hjelmeland
 •   90 Gjesdal
 •   91 Klepp
 •   92 Time
 •   93 Hå
 •   94 Sandnes og Sola
 •   96 Stavanger, Randaberg, Kvitsøy
 •   97 Bjerkreim
 •   98 Eigersund, Lund og Sokndal
 • 100 Sirdal
 • 101 Kvinesdal og Flekkefjord
 • 102 Farsund og Lyngdal
 • 103 Mandal og Marnardal
 • 104 Audnedalen
 • 105 Kristiansand, Vennesla
 • 106 Åseral og Hægebostad
 • 107 Setesdal
 • 108 Grimstad, Lillesand og Birkenes
 • 109 Aust i Agder