Leveringsvilkår

Logo dyreslag

Krav for leveranser, avgifter og tilskudd, betingelser på låneinnskudd mm. Felles leveringsvilkår med pristillegg ligger i Leveringsvilkår lukket. Gjeldende leveringsvilkår for økologisk- og spesialvarestrømmer, alle dyreslag ligger under Priser/vilkår på dyreslagene.

  • Driftskreditt

    (Sist endret 06.01.21) Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning.