Nortura URFE

(Oppdatert 26.01.24) Nortura har ansvaret for varestrømmen URFE og selskapet Urfe SA er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er registrert som eier av varemerket «URFE». Varestrømmen opphører fra og med 1.5.24.

Urfe

Nortura SA hadde tidligere en salgskanal for Urfe gjennom Nortura PROFF, men per i dag er det ingen avtager for denne varestrømmen. Derfor opphører avtalevarestrømmen «Nortura URFE» fra og med 1. mai 2024, og tilleggspris avvikles fra samme dato. Det er fra dags dato stopp i tegning av nye avtaler.

Innmelding t.o.m april:

Urfe meldes inn til Nortura via medlemssenter på avtaletypen Storfe avtale Urfe. Avtaleperioden tilsvarer Avtaleinnmelding storfe.

Det er ikke nødvendig å merke dyrene med egne signalmerker for å få dem slaktet som Urfe. En forutsetning er da at riktig individ er meldt inn på denne avtaletypen, og at det ved et eventuelt bytte av individ korrigeres på kjøreseddelen ved levering til slakt. Det er heller ikke nødvendig med et eget følgeskjema.

Kriteriene for tillegget er:

 • Kategorier: Alle storfe unntatt kalv
 • Slaktevekt: fra 175,1 kg
 • Slakteklasse: P+ eller bedre
 • Fett: fra fettgruppe 2+ 

Pristillegg Urfe slakt:         

 • Alle Urfe (unntatt kalv) som er innmeldt på Urfe-avtale får Leveranseavtale storfe og ordinært puljetillegg
 • Alle Urfe som tilfredsstiller de nye kvalitetskravene får i tillegg et Urfe kvalitetstillegg på 6,50 kr/kg 
 • Andre betingelser

Urfe er definert som følgende raser:

 • Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
 • Vestlandsk fjordfe (vff)
 • Vestlandsk raudkolle (vrk)
 • Østlandsk rødkolle (ørk) 
 • Dølafe (døl)
 • Telemarkfe (tel)

Dyrene skal være minst 87,5 % reinrasede dyr av en av de overnevnte rasene.

Alle voksne dyr skal ha vært minimum vært på beite minst 1 sesong. Generelt godt dyrehold der KSL er et minimumskrav.

Generelt godt dyrehold der KSL er et minimumskrav.

Pristillegg for Urfe gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.        

Kalv går ikke inn i denne varestrømmen. Ønsker du å slakte kalver, og/eller økologiske dyr anbefaler vi at du bruker de eksisterende varestrømmene vi har for dette.

Kontaktpersoner: