Priser og leveringsvilkår for storfe

Storfe på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg. 

» Avregningspriser storfe

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (19.05.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett. Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (16.04.22) Fra mandag 18. april øker avregningsprisen for storfe med kr. 0,95 pr kg og kalv med kr. 0,81 pr kg grunnet økt engrospris med kr. 1,30 pr kg, samt økte kostnader for energi og inntransport. Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april.

 • Ku/kalv-avtale

  (Sist endret 23.03.22) Fra nyttår 2012 innførte Nortura en såkalt ku/kalv-avtale. Ordningen går ut på at du ved å levere livkalven/fôringsdyra dine til Nortura får en tilleggspris på kuslaktet. Ordninga gjelder også om du leverer kalven til slakt, eventuelt fôrer den fram sjøl. Nortura øker ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg fra mandag 28. mars.

 • Oppdatert prisløype for storfe 1. halvår 2022

  (Oppdatert 09.03.22) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1. halvår 2022, er fastsatt, for å gjøre denne informasjonen mer oversiktlig er det oppsummert i denne artikkelen. Det er stor etterspørsel etter norsk storfekjøtt om dagen. Slaktingen av ku etter telledato er imidlertid noe lavere enn forventet. For å fremskynde slaktingen av slaktemodne dyr innfører Nortura derfor Ekstra avtaletillegg med kr. 2 pr kg fra og med neste uke, mandag 14. mars, til og med uke 14. fredag 8. april.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

  (Oppdatert 02.02.22) Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022. Konsernstyret vedtok 1. februar 2022 en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

 • Angusavtale

  (Oppdatert 12.01.22) Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen.

 • Prisnotering livdyr av storfe

  (Sist endret 23.08.21) Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA. Siste endring er tillegg Semin, endret fra kr. 700,- til kr. 1200,-

 • Ekstra avtaletillegg storfe 

  (22.07.21) Det er stor etterspørsel etter storfekjøtt. For dekke etterspørselen før lammesesongen setter inn, innfører Nortura Ekstra avtaletillegg med kr 1,- per kg fra mandag 2. august!