Priser og leveringsvilkår for storfe

Storfe på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser storfe

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

 • Prisløypen for storfe 1. halvår 2022

  (24.11.21) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1. halvår 2022, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

  (25.10.21) Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

 • Prisnotering livdyr av storfe

  (Sist endret 23.08.21) Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA. Siste endring er tillegg Semin, endret fra kr. 700,- til kr. 1200,-

 • Prisløypen for storfe 2. halvår 2021

  (Oppdatert 22.07.21) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 2 halvår 2021, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

 • Ekstra avtaletillegg storfe 

  (22.07.21) Det er stor etterspørsel etter storfekjøtt. For dekke etterspørselen før lammesesongen setter inn, innfører Nortura Ekstra avtaletillegg med kr 1,- per kg fra mandag 2. august!  

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 22.06.21) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Med bakgrunn i Norturas resultatforbedring og den ekstraordinære markedssituasjonen har Norturas styre vedtatt å heve sesongtillegget for Norsk Kjøttfe med kr 1,- pr kg i perioden fra og med uke 26 (mandag 28. juni) til og med uke 38 (fredag 24. september). Det betyr at tillegget reduseres fra kr 4,- pr kg til kr 3,- pr kg fra mandag 28. juni, og ikke til kr 2,- pr kg som tidligere annonsert.

 • Angusavtale

  (Oppdatert 15.04.21) Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen.