Angusavtale produksjonsplan

Produsenter med Angusavtale:

(29.11.23) Angus varestrømmen trenger å planlegges godt for å treffe opp mot behovet i markedet. Mer kontroll på planlagt oppstrøm gjør at vi kan tilby MENY-kunden det beste kjøttet på en optimal måte, og vi kan bedre legge aktivitet- og produksjonsplaner. Dette vil også gi best lønnsomhet for angusprodusenten.

Anguskviger. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Dere blir derfor bedt om å:

  • Legge inn prognose på forventet antall Angusslakt i 2024.
  • De produsentene som ikke er medlem i Kukontrollen, Kukontrollen kjøtt eller Storfekjøttkontrollen må melde seg inn en av produsentkontrollene.

Etter innlogging vil dere bli bedt om å legge inn:

  • Organisasjonsnummer og informasjon om gården.
  • Antatt antall Angus slakt og hvilken leveringsuke

Dette er en prognose, og tallene oppgis etter beste anslag. Endringer kan selvsagt inntreffe.

For å få slakte dyr på Angusavtalen er det en forutsetning at prognosen fylles ut og at det er medlemskap i en av produksjonskontrollene, Kukontrollen, Kukontrollen kjøtt eller Storfekjøttkontrollen.

For å fortsette og både ha et høyt Angus tillegg samt fornøyde kunder er vi avhengige av å få en oversikt på hvor mange og når vi kan forvente å få Angusslakt.
Flere slakt enn behovet svekker økonomien i konseptet. Mangel på slakt gir tapt salg i butikk og potensiell tapt inntekt for angusprodusenten.

Innen et normalt område for tilvekst vokser ungdyr etter den fôring de får. Det gjør at slaktevekt og alder kan planlegges og tilpasses etter behov.

Svarfrist er 8. desember. Det trekkes ut 10 gavekort fra Meny på kr 500, for de som svarer før fristen.

Med vennlig hilsen

Logo avsendere Angus

Link til prognose: Prognose for Angusavtalen

For å melde seg inn i Kukontrollen eller Kukontrollen kjøtt, så skriv en e-post til support@mimiro.no med dine kontaktdetaljer og produsentnummer

Link til informasjon og innmelding i Storfekjøtt kontrollen: https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/

Melkeprodusenter som ikke er med i Kukontrollen, kan melde seg inn i Kukontrollen kjøtt eller Storfekjøttkontrollen og legge inn de individene som er Angus/Angus krysninger.

Produsenter som kjøper fôringskalv og fôrer de frem til slakt har også stor fordel av å være medlem i Kukontrollen kjøtt eller Storfekjøttkontrollen. Da kan de ha en god og enkel oversikt på hvilke dyr de har, og hvilke tilvekster og slakteresultat som oppnås.

Opplysninger om hendelser i besetningen, som kalving, registering av kalvinger og innkjøpte dyr og så videre overførers automatisk til husdyrregisteret fra alle kontrollene.

Produsentene trenger ikke logge seg inn i det offentlige husdyrregisteret for å gjøre dette.

Relatert informasjon