Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(01.07.22) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais og tungrasekrysning Drektig kviger og ungdyr Grønn Bindal 16235
  4 kvigekalver, Nrf/Char, født 20/4-22/8-21. Grønn Beiarn 19605
  1 kvigekalv, 50/50 nrf/char, født 18/3-22 Grønn Målselv 16935
Hereford 6-8 ungkviger født vår 2021 Grønn Andøy 22134
  1 ku og 1 kvige, kalvet april 2022 Rød Leirfjord 17320
  2 stambokførte kyr, kalvet april/mai 2022 Rød Hemnes 17310
  3 ungkviger født feb/mars 2021 Rød Bardal 16000
Div krysninger 3-4 kvigekalver født mars 2021 Grønn Lurøy 18979
Dexter Hel besetning med kyr, kviger og kalver Rød Rana 26573
  Drektige kviger/kyr Grønn Vefsn 16130
  3 stambokførte kyr m/kalv født høst 2021 Rød Bodø 16260

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Hereford Avlsokse nr 18220041/0232, født 1/4-18 Rød Leirfjord 17173
  Avlsokse nr 18381018/0502, født 17/3-19, Stamboknr 65819, kåra Rød Stokkvågen 18971
Gråfe Avlsoksenr 18250008/2008, født 4/4-17, fastpris 45000 Grønn Vefsn 16939
  Avlsokse 27462980/0422, født 14/7-20 Grønn Ballangen 20849
  Avlsokse 2509055/02103, født 5/4-21 Rød Bleikvassli 17310
Charolais Avlsokse 50510072/1303, stambok 65979, selges etter 1/9-22 Rød Karasjok 16382

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.