Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(04.12.23) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais og tungrasekrys        
  50char/50NRF drektig kvige, inseminert med 70195. Kalving 18/5-24 Grønn Bardal 17646
  3 drektige kviger, kalving mars/april 2024 Rød  Austbø 17512
  2 drektige kyr og 2 drektige kviger, kalving mars/april 24 Rød Nesna 16392
  2-3 drektige kviger/kyr, vårkalving Grønn Bindal 26289
Limousin         
  Ungdyrskåra kvige, født 23/11-21, nr 2743334/00121, kolla Grønn Brønnøy 16871
  2-5 kviger/kyr, stambokført/førbare. fastpris 40-45000 kr Rød Sømna 26319
Hereford        
  4 livkalv, Hereford med 6-12% nrf, født 29/3-17/4-2023 Rød Vega 16489
Div krysninger        
 

2 drektige kviger, nrf/here og nrf/char, selges med kalv, kalvet juli 2023 (far på kalv er Angus)

1 ungkvige nrf/char, født 4/8-22

Grønn Kvaløy 16911
Angus        
Gråfe        
Dexter      

 

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Hereford        
  Avlsokse, nr 18381018/0527, født 19/5-19, stambok 67283 Grønn Vevelstad 17125
  Avlsokse, nr 25028050/00768, født 11/4-20 Rød Sørreisa 23843
Angus        
  3 ungdyrskåra avlsokser født vår 2022, stambokførte Grønn Hemnes 17397
 

Avlsokse nr 18320118/0267, født 19/4-19, stamboknr 66743.

Grønn Hattfjelldal 15676
 

Avlsokse 27005270/0532, født 26/3-20, stamboknr 67994.

Rød Bodø 26216
  Avlsokse 27005270/0556, født 20/2-21, stamboknr 68828 Rød Bodø

16260

  Avlsokse 27384060/2103, født 11/1-21, stamboknr 68827 Rød Fauske 16003
  Avlsokse 2737118/00349, født 6/4-21, stamboknr 69162 Rød Korgen 18520
 

Avlsokse 2737118/00281, født 13/3-20, stamboknr 68043. 

Fastpris 55000,-

Grønn Hemnes 17397
Gråfe        
 

Avlsokse 2492009/964, stambok 68444 , født 15/2-21

Grønn Ballangen 20849
Charolais        
 

Avlsokse nr 50510072/1303, stambok 65979.

Rød Karasjok 16382
Limousin        
  Avlsokse, nr 18280148/0006, født 2/4-18. Ledig fra oktober 2023 Rød Brønnøy 16321
  Avlsokse, nr 2545581/00582, født 12/3-21, stamboknr 69103 Rød Rana 18731
  Avlsokse, nr 18130909/1028, født 14/10-18, stamboknr 65153 Grønn Bindal 16235
Galloway        
  Avlsokser 2490499/2205 og 2211, født vår 2022. Stambokført Fastpris 40000 kr Grønn Porsanger 15708
Dexter        
 

Avlsokse 11600435/0140, født 19/11-18, stamboknr 66009. Fastpris 20000,-

Rød Hattfjelldal 15173

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.