Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(28.11.23) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

7 drektige kviger, kalving mars/april 24 Grønn Tingvoll 69340 21.09.23
  30 renrasa kyr/kviger, kalving mars-april 24. Bedekt med Herefordokser, endel med seminokse 71087 Rød Snåsa 67935 22.11.23
  3 drektige kviger, kalving mars/april 24 Rød Osen 65855 09.10.23
  Avviklingsbesetning, drektige kyr/kviger sluppet med kåret HF okse i juni. Selges snarest Rød Sunndal 63188 05.10.23
  13 bed.klare ungkviger renrasa hereford.  Rød Inderøy 69160 04.08.23
  5 drektige kviger, 7 ku og 7 stk ungkviger bedklare vår 24.  Rød Indre Fosen 51830 22.11.23
  Kviger f. juni 21.  Rød Midsund 50970 07.03.23
  3 ungkviger f. nov 22 og jan 23  Rød Malvik 65694 21.09.23
  13 ungkviger/kviger noe krysning og renraset Rød Trondheim 50061 23.03.23
  2 ungkviger f. april 22 Rød Indre Fosen 54848 25.04.23
Aberdeen Angus 5 stk livkalver født fra jan-april 23, stambokført far.  Rød Hustadvika 55113 22.08.23
  4 kviger f. april 2022, bedekt med stambokført Angusokse. Kalver mars/april 24. Rød Aukra 63783 28.08.23
  1 livkalv f. 23.09.22, 75% Angus, seminfar, kollet  Rød Steinkjer 56920 01.07.23

Charolais

Avviklingsbes. 30-40 Kyr, ungkviger, kviger. Semin og stbført avlsokse brukt. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 57201 27.10.23
  Avviklingsbesetning. 19 kyr/kviger paret med Char okse. 10 stk kalver mars-mai 24, 9 stk i juni.  Rød Tingvoll 52958 17.10.23
  8 ungkyr paret med stambokført Angusokse Rød Aukra 63783 10.10.23
  2 ungkviger f. 22, 1 livkalv f. 23.  Rød Levanger 55838 04.12.23
  1 kvige, forventa kalving 24.10.23 Grønn Tingvoll 68930 22.05.23
  4 kviger, bedekt med stambokført Angusokse. Kalving mars/april 24.   Rød Aukra 63783 27.08.23
  7 Char ung ku f.2021-far 65695. Rød Aure 56964 07.07.23
  8 renrasa ungkyr Rød Molde 64903 09.10.23
Limousin 3 kyr født 18/19.  Rød Skaun 66302 13.04.23
  1 ungkvige f. 02.03.22 Rød Verdal 67948 08.05.23
Simmental 11 bedekningsklare ungkviger,2 stk drektige Grønn Namsos 63947 21.09.23
  11 ungkyr m. stambok, inseminert, kalver januar 24. Seminfar. Fastpris Grønn Meråker 61085 05.10.23
Tiroler Grauvieh Ungkvige f. 20.05.22 Rød Steinkjer 56374 28.08.23
  5 kviger/kyr, paret med Tirolerokse kalver våren 24 Rød Midtre Gauldal 51820 04.10.23
Blond d` Aquitaine Avlsdyr alle kategorier-selger ønsker at det tas kontakt direkte Rød Levanger 66179 05.07.23
Krysninger Avvikler: 6 kyr, 2 kviger. Char/nrf, blonde/nrf, ang/nrf, hereford/nrf. Kalver fra des 23. Paret med Angusokse. Rød Stjørdal 69012 06.11.23
  20-30 stk ung ku, kviger kalver mars 24. Charolais, Angus og krysninger, paret med Angus.  Rød Aukra 63954 30.11.23
  Kvige f. april 22, tungrase krysning, ins. kalver 31.05.24 Rød Namsos 61357 22.11.23
  4 charolais kviger født mars, april og juli 22 Grønn Steinkjer 54045 04.09.23
  4 stk livkalver født mars og 1 stk mai 23, Hereford/charolais krysning Rød Stjørdal 56931 04.09.23
 

1 livkalv f. 25.06.23 50% tiroler/nrf-lim

Rød Namsos 55605 28.08.23
  9 lettrase ungkvigekrysninger 50%HF/50%ANG født mars-april 22. Kollet. Rød Namdalen 56299 08.08.23
  8 Drektige charolaiskrysninger: Kyr og kviger, fra 50-88% Char krysset med NRF. K. mai,juni,juli, aug,okt. Semin og bruk av stbført avlsokse. Rød Fosen 57201

17.04.23

  4stk 50% tiroler, drektige kviger, paret med stbført HF okse.  Rød Vestnes 64943 16.05.23
  1 kvige, 50% Char/50%NRF, ins med Ang, K. 13.07.23. Rød Leka 53958 28.03.23
  1 kvige f. feb.-april 2021. Krys. Angus/nrf Grønn Stjørdal 64423 20.03.23
 

2 ungkviger f. 21/22, Ang+nrf. 1 ungkvige cha+nrf f. 22

Rød Kolvereid 64682 17.10.22
  1 ungkvige f. 26.12 & 1livkalv født 9.4.22 -begge er kryssninger med 50 % Tir Rød Tingvoll 53133 07.03.23
  1 ung ku 50% Char-44% Tir/6% NRF Rød Aure 56964 07.07.23
Galloway          
  Ungkvige bed.klar født 10.05.21, 75%Galloway/ 25%Jersey Rød Steinkjer 64591 30.03.23
STN Kyr og 23 renrasa ungkviger født des 22-jan 23. Debiogodkjent.  Rød Melhus 67680 21.11.23

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  Avlsokse f. 24.03.21, kollet, stbnr. 69185, kåret Rød Steinkjer 53860 13.11.23
  Avlsokse f. 10.03.19, stbnr. 66767,kolla Rød Midtre Gauldal 60077 28.09.23
  Avlsokse f. 10.03.20, kåret. Rød Inderøy  69160 04.08.23

A.Angus

         
  Avlsokse f. 20.03.20, kåret. Levklar slutt sept. Rød Namsos 56539 08.06.23
Tiroler Grauvieh          
  Avlsokse f. 28.02.17, stbnr. 64154. Seminfar  Rød Namsos 67005 03.10.23

Charolais

Avlsokse f. 03.02.18, stbnr. 65506, seminfar Rød Steinkjer 56374 07.08.23
  Avlsokse f. 22.01.20, kollet, stbnr. 67970, seminfar, kåret Rød Ørlandet 69161

13.11.23

  Avlsokse f. 21.03.20, stbnr. 68099, kåret Rød Tydal 69685 21.09.23
  Avlsokse f. 27.02.21, kollet, seminfar, kåret Rød Verdal 56589 21.09.23
  Avlsokse f. 30.06.18,kolla. Rød Aure 55017 12.06.23
  Avlsokse f.29.03.21-kåra, levklar uke 31 Rød Aure 56964 14.07.23

Simmental

Ungokser høstkåret, etter seminokser, stambokføres ved salg. Helsestorfe Grønn Meråker 61085 15.11.23
Limousin

 

       
  Avlsokse f. 02.03.19, stbnr. 65795, kåret, seminfar Rød Selbu 68557 22.11.23
  Avlsokse f. 19.03.17, stbnr. 65284, seminfar Rød Inderøy 50194 27.10.23
  Avlsokse f. 11.06.19, stbnr. 68196 Rød Verdal 66706 05.10.23
  Avlsokse f. 17.01.22, seminfar, kåret (87 tot) Rød Stjørdal 68525 21.09.23
  Avlsokse f. 17.03.19. Oligark PO av Helland. seminnummer. 72273. Seminokse fra Staur.  Grønn Surnadal 69166 05.07.23
  Avlsokse f. 03.12.22, kollet.  Rød Skaun 54942 07.08.23
  Avlsokse f. 09.07.19, stbnr. 68207 Rød Indre Fosen 55504 04.09.23
  Avlsokse f. 31.05.18, stbnr. 67462 Rød Skaun 54942 21.06.23
Galloway          
STN Avlsokse f.19.04.21 Rød Rennebu 56420 05.07.23
  Avlsokse f. 10.09.19 Rød Steinkjer  56269 24.08.23
  Avlsokser STN f.i 21 -22 Rød Klæbu 51345 05.07.23
Jersey          
Dexter Avlsoksefødt 21, kolla Grønn Verdal 56078 11.05.23

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Oppdateringer av dyr på nettsiden gjøres jevnlig - minumum ukentlig, men ikke daglig i travle perioder. 

Ungokser legges ikke ut på nettsiden, ta kontakt for mer info.

Kontaktpersoner Midt-Norge: