Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(29.06.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

Avlsv

cm-kg BRSV/BCoV
 Surnadal 66696 0649 09.11.19 11864 29.10.21 12181 12   Rød
Trondheim 62105 0497 24.01.20 11989 29.10.21 12114 1   Rød
Åfjord 67088 0168 28.04.20 12006 05.11.21 12161 6   Rød
Surnadal 66696 0648 12.10.19 11949 07.11.21 12181 10   Rød
Oppdal 68757 0621 07.08.20 33583 09.11.21 33645 0   Grønn
Stjørdal 56931 0976 28.06.20 11991 11.11.21 12168 19   Rød
Indre fosen 56865 1378 27.05.20 11976 11.11.21 12166 14   Rød
Skaun 69028 735 21.04.20 11975 14.11.21 12161 13   Rød
Oppdal 68757 0622 07.08.20 33549 18.11.21 33512 0   Grønn
Inderøy 57327 0031 20.12.20 12062 20.11.21 12123 19   Rød
Inderøy 57327 0028 01.12.20 11978 22.11.21 12168 23   Rød
Snåsa 56886 0752 23.07.20 11994 22.11.21 12181 1 550 Rød
Steinkjer 66186 1603 16.08.20 12004 24.11.21 12123 4   Rød
Skaun 69028 0733 15.03.20 11991 25.11.21 12132 6   Rød
Steinkjer 66186 1493 04.02.20 11976 25.11.21 12133 - 3   Rød
Bjugn 61028 1071 30.08.20 12021 26.11.21 12136 2   Rød
Indre fosen 56865 1372 13.05.20 11938 26.11.21 12132 17   Rød
Høylandet 51223 1016 20.05.20 12168 26.11.21 12168 11   Rød
Jøa 56868 1024 08.04.20 11999 27.11.21 12126 19   Rød
Høylandet 51223 1015 18.05.20 11979 04.12.21 12161 9   Rød
Snåsa 56886 0751 23.07.20 11993 05.12.21 12161 7 550 Rød
Surnadal 65146 0350 01.09.20 11996 05.12.21 12117 19   Rød
Ørlandet 53064 0634 28.07.20 12006 08.12.21 12147 10   Rød
Ørlandet 53064 0639 16.08.20 11994 14.12.21 12148 -1   Rød
Orkland 67355 0090 31.03.20 27123 14.12.21 27515 0   Rød
Oppdal 68757 0631 26.08.20 33513 15.12.21 33598 0   Grønn
Stjørdal 56931 986 02.09.20 12003 20.12.21 12136 4   Rød
Orkland 55229 1000 14.01.20 11969 24.12.21 12188 27   Rød
Snåsa 67583 1571 05.08.20 12015 29.12.21 12134 3   Rød
Snåsa 67583 1562 16.07.20 11971 03.01.22 74087 0   Rød
Orkland 67355 0102 05.05.20 12012 05.01.22 12152 0   Rød
Åfjord 67088 0177 07.09.20 12021 06.01.22 12152 10   Rød
Trondheim 62105 0499 24.04.20 12015 10.01.22 12126 13   Rød
Orkland 67355 0086 23.03.20 11994 11.01.22 12147 -1   Rød
Orkland 67355 0094 22.04.20 11979 11.01.22 12147 -2   Rød
Trondheim 62105 0501 12.11.20 12024 26.01.22 12147 16   Rød
M Gauldal 53024 1283 05.09.20 12003 29.01.22 G.O -4   Grønn
Namsos 50135 1031 01.12.20 11991 30.01.22 12194 16   Rød
Åfjord 67088 0178 12.09.20 12046 30.01.22 12152 13   Rød
Namsos 50135 1028 07.11.20 G.O 04.02.22 12165 10   Rød
M Gauldal 53024 1309 11.10.20 12037 15.02.22 12179 25   Grønn
Namsos 50135 1026 27.10.20 11998 28.02.22 12187 8   Rød
Namsos 50135 1036 20.01.21 12028 22.03.22 12193 19   Rød
Åfjord 67088 0191 19.01.20 12024 06.04.22 12195 8   Rød
Åfjord 67088 0198 21.03.21 12034 25.05.22 12181 5   Rød


Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

  Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV
  Heim 1251 15.10.18 Holstein - 19.04.22 46 - Rød
  Heim 1335 02.02.20 Holstein - 16.03.22 25 - Rød
  Høylandet 1583 29.11.18 -3 ja 07.09.22 21 - Rød
  Namsos 0504 22.01.18 -6 ja 16.10.22 23 - Rød
  Namsos 1318 20.07.19 -13 ja 16.10.22 17 - Rød
  Høylandet 1586 29.12.18 4 ja 28.10.22 22 - Rød
  Åfjord 0145 19.09.19 4 ja 17.11.22 19 - Rød
  Namsos 0920 14.11.19 7 ja 19.12.22 27 - Rød
  Åfjord 0150 14.10.19 -4 ja 30.12.22 19 - Rød
  Åfjord 0131 23.02.19 14 ja 23.02.23 28 - Rød


Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 0017