Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

30.11.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

 

 

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Okse-nr

AV

cm-kg Kalver
KVIGER                  
Aure 55848 576-rød 05.12.21 12115 18.6.23 12248 12 428 24.03.24
  55848 583-rød 30.12.21 12104 18.6.23 12244 6 428 24.03.24
  55848 578-rød 08.12.21 12124 28.6.23 12285 9 469 24.03.24

Gjemnes

60015 898-rød 26.07.21 12063 18.04.23 12269 5 632 23.01.24
  60015 1073-rød 01.11.21 12108 30.04.23 12108 9 582 04.02.24
  60015 1075-rød 07.11.21 12106 08.05.23 12258 15 582 12.02.24
                   
Ungkviger-LIVKALV                  
Sunndal  50073 1786 10.10.22 12161     23   GS
  50073 1789 17.10.22 12175     18   GS
  520073 1790 19.10.22 12177     25   GS
  520073 1793 24.10.22 12169     25   GS
                   

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde