Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

16.04.24) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Okse-nr

AV

cm-kg Kalver
KVIGER                  
Aure  55848 589 26.02.22 12116 03.10.23 12296 10 505 09.07.24
Aure 55848 580 17.12.21 12097 19.10.23 12308 16 520 25.07.24
Aure-Grønn 67526 73 10.06.22 12123 23.10.23 12308 6 480 29.07.24
Aure-Grønn 67526 62 02.01.22 12108 23.10.23 12297 21 610 29.07.24
Aure-Grønn 67526 68 08.03.22 12136 26.10.23 12305 16 600 01.08.24
Aure 55848 575 27.11.21 12106 06.11.23 12295 8 551 12.08.24
Hustadvika 55846 1273 12.07.22 12134 06.11.23 12316 17 491 12.08.24
Averøy 53580 970 18.08.22 12122 07.11.23 12284 18 620 13.08.24
Averøy 53580 965 24.07.22 12144 16.11.23 12284 -17 620 22.08.24
Hustadvika 55846 1280 04.08.22 12132 19.11.23 12318 15 484 25.08.24
Tingvoll 56982 1711 18.08.22 12132 20.11.23 12303 14 500 26.08.24
Tingvoll 56982 1698 10.07.22 12123 20.11.23 12293 18 500 26.08.24
Hustadvika 55846 1283 27.08.22 12166 17.12.23 12272 3 513 22.09.24
Tingvoll 56982 1706 10.08.22 12161 18.01.24 12291 19 450 24.10.24
Tingvoll 56982 1714 22.08.22 12122 29.01.24 12317 23 450 04.11.24
Ungkviger-LIVKALV                  

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Legg inn bestilling på Min Side -Kjøp, eller har du noe å selge så legg inn Salg.

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema