Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe?

  (05.12.16) Storfenæringa krever at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk. Alle som har merker på lager 31. desember, anbefales å bestille erstatningsmerker med RFID for én av de to øremerkeseriene og bruke disse erstatningsmerkene fra 1. januar.

 • Lyst til å starte med ammeku eller utvide i eksiterende besetning?

  (02.05.16) Nortura har et rådgivningsapparat på storfe som kan hjelpe deg i planleggingsfasen. Vi kan bidra med generell rådgivning rundt opstart med ammeku. Enten i forhold til utnyttelse av gardens arealgrunnlag til produksjonen, muligheter i eksiterende driftsbygninger og økonomi i ulike driftsopplegg på ammeku.

 • Stort underskudd av fôringsdyr, men kvalitet lønner seg

  (08.10.14) På bakgrunn av mange innspill gjorde Nortura flere endringer i våre prissystem for fôringsdyr gjeldene fra 4. august. Prissystemet legger vekt på å premiere fôringsdyr av god kvalitet. Det er nå betydelige underskudd av fôringsdyr i landet, og vi oppfordrer til å melde inn overskuddet nå!

 • Nortura og TINE med samarbeidsavtale om fagrådgiving for storfekjøtt

  (15.04.14, endret 20.04.14) Fagrådgivingen er en av flere viktige medlemsfordeler ved å være samvirkebonde i Nortura og TINE. Som eiere og investorer i store konsern i norsk fastlandsindustri, stiller bøndene klare krav om at vi hele tiden skal jobbe best mulig for å fremme lønnsomheten deres, både i primærproduksjonen og resten av verdikjeden, sier Hans Thorn Wittussen, konserndirektør i Nortura.

 • Alle må nå ta smittebeskyttelse på alvor

  (20.02.14) Både eier og besøkende har ansvar for å forebygge smittespredning i og mellom besetninger. Overtrekks-klær og støvler for inseminør/veterinær skal være på plass i alle besetninger innen 1. mars 2014.

 • Forbetringspotensiale i oksekjøttproduksjonen

  (26.02.13) Ein viktig økonomisk faktor i oksekjøttproduksjonen er kor mykje fôr ein brukar for å produsere 1 kg slaktetilvekst. Med dei prisane som er på fôret no vil det, for dei aller fleste, vere eit viktig poeng å redusere fôrforbruket ved å intensivere fôringa og å auke den daglege tilveksten.

 • Knekk lusa

  (30.10.12) Sein høst og innsett av besetningen er riktig tidspunkt for en innsats mot lus. Sannsynligvis er lusebestanden liten nå, men vil vokse sterkt gjennom vinteren og både gi utrivelige dyr og skader på huden. Sterke angrep av blodlus på kalv vil kunne gi både sjukdom og dødsfall.

 • Flere mordyr, men fortsatt mye å hente

  (19.07.11) Mordyrtallet forsetter å øke i Storfekjøttkontrollen. Totalt er det nå 42 591 mordyr i Storfekjøttkontrollen, en økning på 14 prosent siden 2009. Dessverre er det fortsatt alt for få som ser nytten av å veie dyrene sine og det er kun 16 prosent som har avvenningsvekt (200-dagersvekt) på kalvene sine i 2010.

 • Kategorifastsettelse etter faktisk alder

  (16.03.11) Fra 4. april endres regelverket for kategorifastsettelse på kalv og storfe. Fødselsdato som hentes fra Husdyrregisteret er avgjørende for hvilken kategori slaktet klassifiseres i.