Siste prisendring og prisprognose storfe

(27.03.24) Fra mandag 1. april går avregningsprisen på alle storfe opp med kr. 3,44 pr kg, og kalv med kr 3,51 pr kg. Dette er grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift og reduserte kostnader.

Se artikkel "Prisløype for storfe 1. halvår i 2024" for endringer mot sommeren.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 4. mars går avregningsprisen for storfe og kalv ned med kr 2,50 per kg grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift. Dette er i henhold til prisløypen for 1. halvår 2024, og gjøres for å utligne tilskuddssatsene ved telledato. Justering av prissats for vekter over 375 kg skjer som tidligere informert om, fra påfølgende mandag 11. mars
  • Grunnet reduserte hudverdier i verdensmarkedet går avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige ned med 21 øre pr kg fra mandag 29. januar.
  • Avregningspris for ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,80 pr kg, ung ku, ku og okse går opp med kr 0,75 pr kg fra mandag 1. januar. Endringene skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe