Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

(Sist endret 01.12.21) Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

Kvige i binge

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig.

Vi er i henhold Matloven pliktig til å rapportere (MKI) matkjedeinformasjon på individnivå før vi registrerer mottak og slakter storfe.

Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring oss på medlemssenteret telefon 95 51 84 00 helst innen mandag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige. På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

Nye krav fra 1.1.2021 innebærer en innstramming i muligheter til å bytte innmeldte individer av storfe. Mattilsynet vil ikke godta at storfeindivider byttes om etter at fristen for MKI rapportering er utløpt. 

Siste frist for å melde endringer til Medlemssenter er kl. 08.00 virkedagen før levering, for å sjekke MKI og planlegge inntransport før rapportering. Nortura rapporterer MKI daglig til Mattilsynet kl. 11.45 dagen før ankomst slakteriet (merk dette er virkedager).

 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag. For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.