Modul 1 – Ammekua

Her vil man få en god innføring i grunnleggende avl, tolking av avlsverdier, rett okse til rett ku, rasevalg/krysningsopplegg, osv.

I tillegg går man grundig gjennom brunst og brunsttegn, semin i praksis, drektighetskontroll og rekruttering. Fôring av ammekua vil bli en bolk i denne modulen, og også klauv og klauvstell.

 • Modulen ble sist gjennomført på Østlandet 12. – 13. februar 2019
 • Neste samling planlegges høsten 2021.

Programmet ved forrige samling ser du under. For at innholdet på kurset skal være mest mulig aktuelt kan det  bli endringer for de kommende samlinger.

Biffakademiet Modul 1 Ammekua

Dag 1:
Kl. 10.00 Kaffe – Velkommen, presentasjon
Kl. 10.30

Grunnleggende avl v/Odd Vangen, Professor of animal breeding and genetics ved NMBU

 • Generell Avlslære
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00

Grunnleggende avl fortsetter

Kl. 14.00

Kjøttfeavl v/ Katrine Haugaard, Avlsforsker TYR

 • TYRs avlsopplegg
 • Hvordan tolke avlsverdier
 • Rett okse til rett ku
Kl. 14.45

Kjøttfeavl fortsetter

Kl. 15.15

Fruktbarhet v/ Per Gillund, Fagspesialist/veterinær Geno

 • Anatomi/fysiologi med organdemonstrasjon
Kl. 15.45 Kaffepause
Kl. 16.00

Fruktbarhet fortsetter 

 • Holdvurdering
 • Brunst og brunsttegn
  • Hjelpemidler for å se brunst
  • Rett tidspunkt for inseminering
  • Bestillingsrutiner
  • Eierinseminering
Kl. 17.30

Fruktbarhet fortsetter

Oppstallingsforhold ved inseminering

 • Drektighetskontroll         
  • Hvorfor
  • Tidspunkt
  • Praktisk gjennomføring
 • Rekruttering
  • Utrangering av kyr og tidspunkt for slakting
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Sosial aktivitet
Dag 2:
Kl. 08.30 Kaffe og kort oppsummering av gårsdagen
Kl. 08.45

Fôring v/ Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv Felleskjøpet Agri

 • Fôring gjennom ammekuåret
 • Gruppering av dyr (fôring og oppstallingsforhold, herunder forskrifter for utegang).
Kl. 10.00 Kaffepause
Kl. 10.15

Fôring forts. 

 • Fôring i økologisk drift
 • Tilskuddsfôring (vitaminer/mineraler)
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Klauvhelse v/ Veronique Mork, Veterinær i TINE

 • Ivaretagelse av klauvhelse
  • Klauvlidelser
  • Klauvskjæring
  • Forebygging
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00 "Slik gjør jeg det" v/ammekuprodusent
Kl. 16.00

Oppsummering avsluting