Storfe med lange horn – krav til innmelding og transport

(Endret 20.02.23) All håndtering av storfe representerer risiko. Det er knyttet ekstra høy risiko til storfe med lange horn, dvs horn som stikker utenfor skulder/bog på dyret. Nortura jobber aktivt med å redusere risikoen for både folk og dyr i enhver situasjon. Både Nortura, sjåføren og leverandøren av dyra har ansvar for å bidra til trygg lasting og transport.

Lasting dyrebil (Foto: Nortura)

Av: Sigrunn Hestenes, tidl. fagsjef inntransport i Nortura

Produsenten skal alltid varsle om storfe med horn ved innmelding av dyr til slakt:

  • Min side: Kryss av for «Horn» på individ med horn.
    • Har dyret horn som stikker utenfor skulder/bog, skal det i tillegg legges på fritekst «Lange horn» i beskrivelsesfelt.
  • Medlemssenter: Oppgi hvilke indivd som har «lange horn»

Planlegger, sjåfør og fjøspersonell vil da bli varslet om det er storfe med horn som det må tas hensyn til under opplasting, transport og lossing. Dersom det ikke er gitt melding om dette på forhånd skal sjåfør sette igjen dyret det gjelder.

Lasting på gården

  • Det skal ved lasting av alle storfe være drivganger av solide grinder fra der dyra er oppstallet og frem til dyrebilen. 
  • Drivgangen bør være 2-2,5 meter bred eller 0,8-1,0m bred, slik at dyra enten kan gå flere i bredden eller kun ett og ett.
  • Grindene skal være minst 1,6 meter høye 

Husk at godt lys i drivgangen og ut mot bilen gjør det lettere å få dyra til å gå frem.

Sosialisering og tilvenning til nye miljø

Alle storfe skal være vant til håndtering, for å lykkes er det greit å starte alt ved fødselen. Dyrene skal være så tamme at en kan ta på de, og de bør ikke stå i samme miljø hele oppfôringstiden. Dersom du har plass til å flytte de flere ganger i løpet av oppfôringstiden, er dette positivt. Dyrene skal være vant til å gå under tak, stå tett sammen i binge osv. 

Avbryting av lasting

Dersom det av ulike grunner ikke lar seg gjøre å få de første dyrene til å gå inn på bilen i løpet av rimelig tid, skal sjåføren avbryte lastingen. Det samme skal sjåfør gjøre dersom dyr reagerer med full panikk under lasting, slik at andre dyr eller personell står i stor fare for å bli skadd. 

Det er produsenten sitt ansvar å sørge for at dyrene kan håndteres trygt, og med lavest mulig risiko for skade på folk og andre dyr.

Trekk for storfe med lange horn

Håndtering av storfe med lange horn vil ved transport føre til økte kostnader i form av redusert kapasitet på bilene. Vår vurdering er at slike kostnader bør belastes den som påfører fellesskapet disse. En beregning som er foretatt på dette viser at kostanden ved transporten vil øke med ca. kr. 1000,- pr dyr. I tillegg må slike dyr håndteres spesielt ved våre slaktefjøs på anleggene, noe som også gir økte kostnader. 

Dette er bakgrunnen for vedtaket om å innføre et trekk på kr. 1000,- pr storfe med store/lange horn fra 3.2.2020. Kriteriet for å gi trekket er at hornene er videre enn dyrets skulder/bog bredde, uavhengig av rase.