Storfe 2023 var fulltegnet med over 500 deltakere

(11.11.23) Storfe 2023 er en faglig og sosial møteplass for storfebønder fra hele landet. Kongressen ble gjennomført på Scandic Oslo Airport, Gardermoen, 9. - 10. november.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad ga under Storfe 2023 et varmt forsvar for norsk gras- og distriktsbasert husdyrproduksjon. Han vil ha mer, og ikke mindre, av det.

Konferansen var fullbooket, og flere av våre interne var med i programmet. Ole Nikolai Skulberg, Cecilie Arnesen Hultmann, Elisabeth Kluften, Bengt Egil Elve og styreleder, Jan Erik Fløtre avsluttet kongressen.

Presentasjoner:

På Storfe 2023 finner du alle presentasjonene fra kongressen i pdf-format.

Det var fire parallelle fagprogram med felles åpnings- og avslutningsforedrag. 

Tema for fagbolkene:

 • Økonomi, salg og marked
 • Dyrevelferd og helse
 • Avl med nye briller
 • Framtidig grovfôrproduksjon
 • Data med muligheter
 • Bygg for framtida
 • Planteforedling
 • Storfe som fôrhøstere
 • Økonomisk bærekraft
 • Mekanisering og teknikk
 • Effektiv ressursbruk i klima- og bærekraftperspektiv
 • Kraftfôr

Se mer på Storfe 2023

Relatert informasjon (ekstern)