Siste prisendring og prisprognose storfe

(26.01.24) Grunnet reduserte hudverdier i verdensmarkedet går avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige ned med 21 øre pr kg fra mandag 29. januar.

Se artikkel "Prisløype for storfe 1. halvår i 2024" for endringer mot sommeren.

Tidligere endringer:

  • Avregningspris for ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,80 pr kg, ung ku, ku og okse går opp med kr 0,75 pr kg fra mandag 1. januar. Endringene skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi.
  • Avregningsprisen for storfe og kalv går opp med kr 0,60 pr kg fra mandag 27. november 2023 grunnet økt engrospris. Dette er ihht prisløypen for 2. halvår.
  • Avregningsprisen for storfe går opp med kr 0,80 pr kg fra mandag 13. november 2023, som følge av redusert omsetningsavgift tilsvarende. Dette er i henhold til prisløypen for storfe 2. halvår. 
  • Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige reduseres fra mandag 23. oktober 2023 med 22 øre, mens den for ung ku, ku og okse går opp med 17 øre, dette på grunn av endrede hudpriser.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe