Planlegg veterinærbesøket i god tid innen fristen

Slik kommer du i gang med DVP storfe når du er innrullert:

I fjøset hos Anborg Solberg og Bent Are Wollan
  1. Gå til VPstorfe ved å følge lenken i meldingen du mottar eller gå direkte til vpstorfe.animalia.no. Logg inn med brukernavn og passord fra Landbrukets Dataflyt, dette er det samme som brukes i din husdyrkontroll og andre systemer i landbruket.
  2. Når du er logget inn, opprett avtale med minst én veterinær. Trykk på fanen som heter «Avtaler» øverst på siden, trykk deretter på knappen «Legg til ny rådgivende veterinær» og søk opp ønsket veterinær. Når du trykker på veterinærens navn, sendes det en avtaleforespørsel.
  3. Ta i tillegg direkte kontakt med den aktuelle veterinæren for å avtale tidspunkt for DVP-besøket. Dette avtales på samme måte som for andre veterinærbehov. Det er svært viktig at du avtaler besøk i god tid innen fristen for å unngå kapasitetsutfordringer hos veterinæren og travle perioder for deg selv. Det må være nok dyr i eller i nærheten av fjøset til at en helhetlig vurdering kan gjennomføres. Unngå perioder hvor store deler av besetningen er utilgjengelig.
  4. Vi anbefaler at du leser gjennom veileder for DVP-besøk før veterinæren kommer, slik at du er godt forberedt og dermed får mest mulig ut av besøket. Lenke til veilederen og annen relevant info finner du nederst.

NB! Det er fullt mulig å gjennomføre første DVP-besøk før perioden din har startet dersom det passer bedre.

Hva må veterinæren gjøre?

Veterinæren må i første omgang logge inn i VPstorfe og svare på din avtaleforespørsel. Når dere har en aktiv avtale, vil han/hun kunne gjennomføre DVP-besøk hos deg.

Når besøket gjennomføres, skal veterinæren registrere besøksrapport i VPstorfe. Dette bør gjøres i løpet av besøket eller så snart som mulig etterpå.

Hva skjer hvis du får avvik?

Dersom det settes avvik, må tiltak for å utbedre avviket gjennomføres innen en frist som blir angitt av veterinæren. Når forholdet er utbedret, må du så snart som mulig gi beskjed til veterinæren med informasjon om hva som er utbedret og hvordan, evt. med relevant dokumentasjon. Veterinæren lukker deretter avviket i VPstorfe.

Du får varsel fra VPstorfe når fristen for å lukke avviket nærmer seg. Dersom besøk ikke gjennomføres eller avvik ikke lukkes i tide, kan det i ytterste konsekvens føre til KSL-trekk.

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes

For å i størst mulig grad sikre at kjøtt og melk kommer fra dyr som har hatt akseptabel dyrevelferd, vil mottakere (slakteri/meieri) iverksette økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på dyrevelferdsbesøk siste 16 måneder og/eller manglende lukking av avvik på dyrevelferdsbesøk innen oppsatt frist.

Det er etablert en trekkordning med to nivåer for kjøtt og ett nivå for melk. Dersom kriteriene over ikke er oppfylt, iverksetter varemottaker på kjøtt et dyrevelferdstrekk i størrelsesorden 1 kr/kg 15 dager etter at fristen er utløpt.

Dersom avvik ikke er lukket innen 45 dager etter fristen (dvs. etter ytterligere 30 dager), er DVP storfe-status ikke godkjent og KSL-trekk iverksettes på både melk og kjøtt fra storfe.