Modul 2 – Kalven

I Modul 2 vil det bli lagt stor vekt på helse, forebygging av kalvingsvansker, sjukdom og parasitt-angrep.  Smittevern i forbindelse med virusnedkjemping er også et tema. I tillegg vil det bli noe om fôring og stell av kalv. Modulen vil også ha en bolk om vilkår og krav ved omsetning av kalv. Beite er et anna tema som vil bli grundig gjennomgått; både etablering av beite, innmarksbeite, kvalitet og omfang av utmarksbeite og bruk av ulike beiter gjennom sesongen.

 • Modul 2 er sist gjennomført 16. - 17. oktober, 2019 på Scandic Hamar Hotell
 • Neste samling planlegges gjennomført på nyåret 2022

Programmet ved forrige samling ser du under. For at innholdet på kurset skal være mest mulig aktuelt kan det  bli endringer for de kommende samlinger.

Biffakademiet Modul 2 Kalven - beite i storfekjøttproduksjonen 

Dag 1:
Kl. 10.00 Kaffe - Velkommen, presentasjon
Kl. 10.30

Kvalitet og omfang av utmarksbeite v/ Yngve Rekdal, Kart og statistikk, NIBIO, Ås

Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Skjøtsel av utmarksbeite v/Yngve Rekdal

Kl. 13.30

Etablering og vedlikehold av innmarksbeite v/Oddbjørn Kval-Engstad, NLR  m/innlagt 15 min. pause

 • Type beite – produksjon av beitegrøde
 • Etablering og vedlikehold av beite (jordarbeiding, sortsvalg, gjødsling, pussing og vatning)

Fra skog til beite

Kl. 15.15 Fellesbeite/beitelag: Organisering, regler og rettigheter, tilsyn og tilskuddsordninger v/Erling Skurdal, Nortura
Kl. 16.00 Pause
Kl. 16.15

Parasitter på storfe v/Ola Nafstad

 • Hvilke parasitter er kalven/ungdyret mest utsatt for
 • Forebyggende tiltak
 • Behandling – bruk av bolus
 • Program og tiltak for å bekjempe BRS-virus og BCo-virus
Kl. 17.00 Kaffepause
Kl. 17.15

Kontrollprogram for bekjempelse av BRS- og BCo-virus v/veterinær Ola Nafstad, Animalia

Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Sosial aktivitet
Dag 2: Helse og fôring
Kl. 08.30

Bruk av beite til oppdrett og kjøttproduksjon – v/Bengt Egil Elve, Nortura

 • Beitekapasitet – tilvekst på beite
 • Opptak på beite
 • Styring av beitekapasitet
 • Overgangsfôring
Tilleggsfôring på beite
Kl. 09.15 Pause
Kl. 09.30

Helse hos ammekalv og innkjøpt kalv. v/veterinær Per Kristian Groseth m/innlagt 15 min pause.

 • Forhold ved kalving
 • Kalvingsvansker (feilstillinger, tilbakehold etterbyrd, påkjent kalv, jurhelse)
 • Forebygging av sykdommer
 • Immunitet og råmjølk Sykdommer og sykdomsbehandling
 • Tap av kalv
 • Mottakssystem for innkjøpt kalv
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Fôring og stell av NRF-kalv og kjøttfekalv v/Bengt Egil Elve, Nortura

 • Oppstalling - kalvesignal
 • Behov for tilvekst
 • Fôring av innkjøpt kalv
 • Fôrplaner (NRF)
 • Tilleggsfôring (kjøttfe)
 • Når skal kalven avvennes
Veiing - forventninger til avvendt kalv
Kl. 13.15 Pause
Kl. 13.30

Innkjøp av kalv – v/ Asgeir Svendsen, Nortura

 • Krav til en salgsklar kalv (egenerklæring, fôring, vekt/tilvekst, avhorning, mm.)
 • Tilgang og priser på fôringskalv
 • Statistikk og erfaring med omsetting av kalv
Mottak av kalv
Kl. 14.30 kaffepause
Kl. 14.45

Erfaring fra produsent med fokus på kalv og bruk av beite

Kl. 15.45 Oppsummering, informasjon om videre kurs
Kl. 16.00 Slutt for dagen