Øremerking av storfe

(Sist oppdatert 01.08.23) Hvilke regler gjelder? Her finner du lenker til Mattilsynet og forskrift, samt OS ID / MSD Animal Health.

Alle storfe skal merkes med et vanlig øremerke i hvert øre eller et vanlig øremerke i det ene øret og et elektronisk øremerke i det andre. Dyret skal være merket senest 20 dager etter fødsel, men likevel før det flyttes fra anlegget det er født på.

Begge øremerkene skal være godkjent av Mattilsynet og de skal vise dyrets individuelle identifikasjonskode.

» Mattilsynet.no, Øremerking av storfe

» Lovdata.no, Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften)

» OS ID / Animal Health, Øremerking - hvilke regler gjelder?

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)