Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

(28.11.23) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Theresa Hammer  

Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til sara.beate.braten.asbjornsen@nortura.no / theresa.hammer@nortura.no

Avlsokser innmeldt:

Rase

Alder/div. opplysninger

BRSV/ BCoV

Kommune

Ref.nr.

Cha F.30.09.18.Ind.nr.1289,stamb.nr.66508.Hornet. Rød Tynset 3084
Lim. F.23.04.17, 04150201/1785-65084, kolla? Rød Kolbu 3174
Dex. F. 27.03.17 01280109/1706-64160, Horna Rød Heidal 3190
Her. F.01.03.19 ,04290050/1923-66546 , avhorna,etter 15.05   Roa 3191
Cha. F. 29.12.18 07130325/9811 Kolla Rød Osen 3226
Her F. 20.05.21 2492342/1062 Kolla Rød Løten 3235
Her F.13.01.22 2500900/2201-69344  ,Kolla Rød Roverud 3238
Her F. 21.02.19 0511329/1932 Kolla Grønn Våler 3240
Cha F.11.09.20 237879/1909, avhorna Rød Tynset 3250
Ang F.08.03.20 2506111/383-67153, kolla Grønn Våler 3251
Gråfe F.26.02.21 02498637/2132-69122 Avh. Rød Dombås 3252
Her F.03.04.21 2498560/2143 Embryo  Kolla Grønn Rena 3257
Ang F.14.04.-18 11020471/0425             Kolla Rød Jevnaker 3259
Lim 2545581/00568 69067 Avhorna. Rød Torpo 3261
Ang F.29.01.-21 2501913/01482-68935  Rød Follebu 3263
Her F.29.02.-20 2038-67999-kolla Rød Gardvik 3264
Ang F. 31.03.-19 0362-66693 Rød Heggenes 3265
Sim F.09.02.18 05440285/8005 64527 Kolla.Ledig12/6 Rød Vang på H.

3271

Sim F. 30.01.22 2492342/02211. Prod. okse. Rød Løten 3275
Her F. 29.02.20 2492342/02012 68105. Kolla. Rød. Fåvang 3283
Cha F. 01.01.20  2501138/00001 67098. Avhorna. Rød Brummunddal 3285
Cha F. 20.01.20  2501138/00008 67167. Kolla.

Rød

Brummunddal 3286
Her F.04.11.17 04150201/7754 66115 Rød Vang på H. 3292
Her F. 01.01.18. 04021142/1801 65225. Kolla. Rød Kvam 3296
Her F.16.01.19. 04021142/1914 65940. Kolla. Rød Dovre 3297
Sim F.16.04.-22 2503564/01120-69659 Kolla. Grønn Hakadal 3301
Her Stamb.nr 68351-2118    Torpo 3304
Ang F. 15.02.-22 24991530/1832 ikke stambokført Rød Østre Gausdal 3305
Cha F.17.09.-22 05120053-1310-67985 Kolla Rød Grimsbu 3306
Cha F. 04.01.19 01060008/1902 Kolla Rød Jevnaker 3307
Her F. 02.04.21 27367437/01327 Kolla   Vang, Øye 3308
Her F. 24.11.19 04150201/9984 - 68062 Kolla   Vågå 3309
Sim

F. 01.01.21 2547273/02101 69300 Kolla

Grønn Tretten 3314
Her F. 17.02.22 2500878/02207 Kolla Grønn Ringebu 3315
Her F. 24.11.19 04150201/9984 68062 Kolla Rød Vågå 3318
Cha F. 13.01.19 05120053/1290 65888 Avhorna Rød Sør-Fron 3321
Ang F. 15.02.19 04301150/1928 66515 Rød Sør-Fron 3322
Her F. 09.04.20 2504277/01204 Kolla Rød Otta 3323
Ang F. 27.02.22 2496363/01001  Rød Åsnes 3324
Her F. 10.03.22 2504122/02235 Kolla Rød Fåvang 3325
Ang F. 21.01.22 1501/ 500081 Rød Lomen 3327
Her F. 22.01.21 2498560/02118 69024 Kolla Rød Heidal 3328
Ang F. 01.03.18 18320118/0188 65198 Rød Lillehammer 3329
Cha F. 04.02.22 2501077/02025 Kolla Rød Skjåk 3330
Ang F. 28.02.19 02380017/1917 66790 Rød Vormsund 3334
Lim F. 20.05.21 2500058/00980 68816 FF Avhorna Rød Tolga 3335
Ang F. 06.03.18 04260631/1838 65459  Rød Flisa 3336
Cha F. 08.02.21 2504864/00162 69071 Kolla   Grimsbu 3337
Ang F. 18.06.18 02350072/0022 Rød Stange 3339
Ang F. 08.05.19 02380017/1944 67288 Rød Maura 3340
Sim F. 01.02.18 6333015/5070 65352 Nyvler Rød Brøttum 3341
Cha F. 16.01.18 06240987 0906 Kolla   Gjøvik 3342
Her F. 05.02.19 05011329/1917 66382 Kolla Rød Sømådalen 3343
Cha F. 30.08.20 2504555/01325 68725 Kolla Rød Lesja 3345
Cha F. 30.09.18 05120053/1289 66508 Avhorna Rød Tynset 3346
Cha F. 11.09.19 04150201/9913 68112 Avhorna Rød Furnes 3348

Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt:

Rase/antall Div. Opplysniger BRsv/BCov Kommune Ref.
1 NRF/X KjøttSimental F.09.06.-21 Rød V.Gausdal 439
Cha 3 kviger, 1 ku Rød Lunner 440
Lim/NRF 2 kviger f. juni-21   Brummunddal 527
Cha

11 dr ku, kolla

Grønn Begnadalen 398
Sim 18 dr. ku Rød Follebu 539
Ang X 5 kviger m/kalv f. jan og feb Rød Dombås 543
Ang/NRF 1 Ku m/kalv f. mars   Helgøya 544
Lim 6 dr ku 1 dr kvige, kalving april Rød Tynset 545
Tungrase X 14 ku/kviger kalving fra 17/5 Rød Hemsedal 546
Cha 4 dr kviger kalving fra 15/5.  Rød Hunndalen 547
Ang 20 åringskviger Rød Alvdal 549
Sim/Cha 6 Kuer m/kalv v/fot Rød Nes på Hedm. 551
Ang/Lim 8 kuer m Kalv v/fot Rød Østre Slidre 552
Cha Opphørsbesetning. 35 kuer. Rød Skogbygda 555
Cha Opphørsbesetning. 35 kviger Rød Skogbygda

556

Her 10 dr kuer,kalving Des/jan-23-24 Rød Løten 558
Her 10 ubed. kviger Rød Løten 559
Sim X 16 dr. kuer Grønn Sagstua 560
Cha Flere kolla ku m/kalv Grønn Valdres 561
Cha Ku/kviger, høstkalving Rød Løten 562
Lim 39 kuer/kviger Rød Bøverbru 564
Tung X Ca 4 ung ku, sommerkalving Rød Brummunddal 565
Gråfe/ang Kvigekalver f. vinter 23 Rød Dombås 567
Cha 4 dr. kviger, mars/april kalving Rød Nannestad 570
Ang X 8 dr. kviger, kalving jan-mars Grønn Vinstra 571
Ang 21 påsettkviger Rød Svatsum 572
Her/Sim X 52 ku/kvige kalving feb/mars Rød Bøverbru 574
Lett X 3 kviger dr m/angus. Høstkalv. Rød Løten 576
Ang 1 ku kalving feb. 1 kvige 1 kalv Rød Østre Gausdal 577
Blonde 1 ku kalving jan Rød Løten  578
Tung X 2 kviger f. mars og mai -22 Rød Løten 579
Her 10-15 kviger, kalving feb/mars Grønn Rena 580
Ang X 10 kviger kalving feb/mars Rød Østre Gausdal 581
Her/Sim 7 kviger kalving april og utover Rød Vågå 582
Lett X 3 ku 4 kviger Rød Vinstra 584
Dex 7 kalver Rød Brummunddal 585
Cha 1 ku 1 kvige Rød Gjøvik 586
Ang 4 dr kviger, ikke stmb Rød Vågå 589
Ang 5 kvigekalver, ikke stmb Rød Vågå 590
Cha 1 ku 1 kvige Rød Biri 591
Ang 12 dr kuer. Kalving jan-apr Rød Flisa 593
Ang 2 ku m/kalv født juli   Tynset 596
Ang/NRF 1 dr. kvige. Kalving jan/feb.   Tynset 597
Ang 15 dr. ku/kviger. Kalving jan/feb   Stavsjø 598
Ang  2 dr.ku. Kalving feb.   Dombås 599
Tung X 3 dr. kviger. Kalving april. Rød Vågå 601
Sim X 11 dr. mordyr, kalving fra mars Rød Lunner 602
Cha 4 dr. kviger (en er krysning) Rød Fåberg 603
Cha 8 dr. kviger, kalving mars/apr Rød Kvikne 604
Ang X 8 ubed. ungkviger Rød Svatsum 606
Ang X 15 kvigekalver f. jan-april Rød Svatsum 607
Tung X 3 ungkviger Rød Skjåk 608
Sim 1 dr. ku. Ins: Kalving 12.feb. Rød Tynset 610
Cha 4 dr. kviger. Kalving jan/feb. Rød Tangen 611
Ang 2 dr. ku. stmb. Kalving jan/feb. Rød Nannestad 612
Ang Bed.klare kviger Rød Nannestad 613
Ang 3 åringskviger Rød Skrautvål 614
Tung X 3 dr. kviger. Kalving feb/mars Rød Røn 615
Sim 1 dr. ku. Kalving juni. Grønn Follebu 616

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Sara Asbjørnsen

Tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til sara.beate.braten.asbjornsen@nortura.no / theresa.hammer@nortura.no